Tijd-Schrift 130, december 2013 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Wat is tijd...?

De achterkant van dit Tijd-Schrift staat in het teken van het naderend afscheid van onze burgervader, Tjerk Bruinsma. Per 1 januari is hij weg uit Vlaardingen, althans als burgemeester, en krijgen we (tijdelijk) Bas Eenhoorn die nu tijdelijk in Alphen aan den Rijn de scepter voert. En Bruinsma volgt hem daar dan weer op, ook weer op tijdelijke basis… Eenhoorn gaat vanuit Wassenaar naar Vlaardingen reizen (dat doet hij nu ook naar Alphen). Zou Bruinsma hetzelfde gaan doen en in Vlaardingen blijven wonen? Toch een beetje maffe situatie. Het is trouwens te hopen dat de nieuwe burgemeesters net zo populair worden als hun voorgangers. We zullen Bruinsma in ieder geval missen bij de HVV, want hij was nooit te beroerd om een Historisch Jaarboek of een andere publicatie in ontvangst te nemen, en ook op onze lustrumbijeenkomsten gaf hij altijd acte de présence. En hij gaf ook: een mooie foto van Vlaardingen in het oprichtingsjaar van de HVV, bij ons 30-jarig bestaan, Vlaardingse harinkjes (altijd goed voor een vraag: wat heb jij nou op je rever?) en laatst nog de Vlaardingse Stadsspeld aan onze voorzitter. Tjerk: het ga je goed!

Een ander afscheid is dat van een van onze langstzittende redacteuren van Tijd-Schrift: Aad Maarleveld. Hij is al sinds 1988 lid van de redactie – 25 jaar dus! In die periode heeft hij veel voor Tijd-Schrift gedaan. Aanvankelijk het overtypen van handgeschreven artikelen, later het beoordelen en corrigeren van aangeleverde teksten. En bij dat beoordelen had hij  altijd een frisse, kritische blik op de zaken. Mede door zijn inzet is Tijd-Schrift geworden wat het nu is, en daar
zijn we hem bijzonder dankbaar voor. Aad: het ga je goed!

Door het afscheid van Aad hebben we nu dus een vacature in de redactie. Wie heeft er interesse in om die te vullen? Het werk bestaat uit het beoordelen van de ontvangen conceptartikelen op kwaliteit en geschiktheid, en zo nodig het redigeren. En dat hooguit een paar keer per jaar. De redactie werkt de laatste tijd uitsluitend via email. Aanmelden kan via info@hvvvlaardingen.nl.

Dan tot slot, uiteraard, de inhoud van dit Tijd-Schrift, nummer 130 alweer. Het is – op de vaste rubrieken na – geheel gevuld met de geschiedenis van het Departement Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, boeiend beschreven door Kees Verhulst. De Ledenactiviteiten, een boekbespreking en een prijsuitreiking completeren deze laatste aflevering van 2013.

De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier met dit Tijd-Schrift, en prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Departement Vlaardingen, een instelling met educatieve idealen (Kees Verhulst)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding