Tijd-Schrift 131, maart 2014 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Aanwinsten

In zijn jaarlijkse schriftelijke toespraak tot de leden, geeft Wout den Breems, onze voorzitter, aan dat het ledenbestand tot zo rond de 1300 is gedaald. Natuurlijk is dat nog altijd een respectabel aantal, en de HVV is daarmee ongetwijfeld nog steeds een van de grotere verenigingen van Vlaardingen en doet niet onder voor andere historische verenigingen uit de regio, maar er is wel een constante achteruitgang van het aantal leden. Om als vereniging sterk te blijven zou het goed zijn als we weer zouden groeien, het liefst flink. Nieuwe aanwinsten in het ledenbestand zijn dus van harte welkom, en werving wordt op prijs gesteld. Kijk ook eens op de achterkant van dit blad om inspiratie op te doen.

Andere aanwinsten: als redactie zijn we verheugd u te kunnen meedelen dat we versterking hebben gekregen van twee nieuwe collega’s, die hun sporen in de lokale historie al hebben verdiend: Gera van der Weijden en Frank Wittkampf. Van harte welkom allebei en we hopen op een goede en vruchtbare samenwerking.

Maar om de redactie wat te doen te geven moet er wel materiaal zijn, en daar begint het een beetje aan te ontbreken. De voorraad voor Tijd-Schrift geschikte stukken is niet zo heel erg groot meer, dus wij willen de lezers oproepen om artikelen in te leveren. Het liefst stukken die een interessant onderwerp uit de geschiedenis van Vlaardingen belichten – en dat kan ook recente geschiedenis zijn! – maar uiteraard zijn ook meer persoonlijke stukken welkom. In dit Tijd-Schrift treft u weer twee van dergelijke artikelen aan. Wij plaatsen die graag, ook omdat we weten dat we er veel lezers een plezier mee doen, maar we willen toch niet de nadruk leggen op dit soort artikelen. Dus zien wij met name uit naar de vruchten van historisch onderzoek en hopen op mooie aanwinsten voor de historische geschiedschrijving van onze goede stad Vlaardingen.

En dan dit Tijd-Schrift: ook weer een aanwinst voor uw verzameling. Het bevat, na het eerder genoemde stuk van de voorzitter,  drie uiteenlopende artikelen, heel verschillende onderwerpen, maar alle drie boeiend en voorzien van mooie plaatjes. Het eerste is het verhaal van een kleine middenstander, uit nood geboren, maar succesvol: het winkeltje van de familie Roest wordt beschreven door een van de dochters, Jo Sterk-Roest, die daar ook flink aan de bak moest maar dat niet met tegenzin deed. Het tweede artikel gaat over het christelijke jeugd- en jongerenwerk in Vlaardingen. Jan van Hees beschrijft in het kort de geschiedenis van de “Protestantsche Jongeren Groep” en de “Vereniging Oecumenische Jeugd”. Voor veel lezers ongetwijfeld een bron van herkenning. In het laatste artikel beschrijft Aad van Schaijk zijn jeugdherinneringen aan het oude centrum. Ook daarin zullen velen bekende zaken aan zich voorbij zien gaan.

Drie boekbesprekingen en het gebruikelijke overzicht van de komende activiteiten die onze nijvere commissie Ledenactiviteiten voor u heeft georganiseerd maken dit Tijd-Schrift weer vol. Apart vindt u bij dit Tijd-Schrift de jaarstukken (met dank aan drukkerij Stout). Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart worden ze besproken. U bent van harte uitgenodigd!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Het winkeltje (Jo Sterk-Roest)
De Vlaardingse “Protestantsche Jongeren Groep” en de “Vereniging Oecumenische Jeugd” (Jan van Hees)
Wandelen door Vlaardingen (Aad van Schaijk)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding