Tijd-Schrift 121, september 2011 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst – zegt men. Dat is voor een vereniging die toch vooral naar het verleden kijkt niet altijd voor de hand liggend. De HVV houdt zich doorgaans bezig met allerlei ‘gewichtige’ zaken als overleg met de Gemeente en andere partijen over het behoud van ons historisch erfgoed. En dat moet ook. Maar wat ook zou moeten is zorgen voor continuïteit. Want het ledenbestand van de HVV bestaat toch voor een groot deel uit ouderen, en dat geldt ook voor het bestuur. Maar stokjes zijn er om overgenomen te worden, dus daar moeten we ook aan denken. En hoe eerder je kunt beginnen met het nageslacht enthousiast te maken voor ons erfgoed, des te beter is het. Daarom is het initiatief van de landelijke Open Monumentendag organisatie om een Klassendag te organiseren voor het basisonderwijs een uitstekende gedachte. In Vlaardingen doen we daar ook aan mee, en zo krijgen de leerlingen op een speelse manier informatie over monumenten in hun eigen woonomgeving. In dit Tijd-Schrift dat, zoals de laatste jaren gebruikelijk, is gevuld door de plaatselijke OMD organisatie, wordt daaraan ook aandacht besteed. Verluchtigd met een paar ‘monumensjes’ uit de documentatie voor de schoolkinderen.

Het OMD-thema van dit jaar is ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ en dat spreekt de HVV bijzonder aan. Wij hebben ons de afgelopen tijd bijzonder hard ingespannen om allerlei historisch belangrijke gebouwen die hun functie verloren een andere bestemming te laten geven. Want ook die gebouwen kunnen nog heel goed een andere toekomst krijgen. Onze voorzitter praat u in zijn ‘Wetenswaardigheden’ daarover weer bij. En in de artikelen van de OMD organisatie leest u over enkele geslaagde transformaties van oude gebouwen naar nieuwe bestemmingen, en over de mensen die daarin werken. Zodat u van dat die fraaie panden kunt blijven genieten.

Hopelijk leveren de komende Open Monumentendag en dit Tijd-Schrift weer een aantal nieuwe leden op, ook uit de jongere generaties!

Volgend jaar vieren we weer een jubileum, want dan bestaat de HVV 45 jaar. Op 21 januari 2012 organiseren we daarom weer een Historische Dag. In de Ledenactiviteiten leest u alles daarover. Misschien zijn er leden die ideeën hebben voor leuke activiteiten voor jongeren op die dag. Laat het ons weten, want aan de toekomst moeten we met z’n allen bouwen!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Open Monumentendag 2011. 'Nieuw gebruik - Oud gebouw' (Ouwendijk, A.)
Hergebruik en herbestemming (Hoogerwaard, G.)
Hergebruik alom. 7 aansprekende voorbeelden (Luth, H.J.)
Mensen in monumenten (Poot, S.)
Werkgroep inventarisatie grafmonumenten Emaus maakt goede vorderingen (N.N.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding