Tijd-Schrift 134, december 2014 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Weer op reis!

Het thema van het vorige Tijd-Schrift was, met dat van Open Monumentendag, Op Reis. Welnu, dat gaan we nu weer! In de eerste bijdrage, van onze voorzitter Wout den Breems, volgen we de levensgeschiedenis van een Vlaardingse boetster die noodgedwongen naar Monnickendam verhuisde en daar de opkomst van de lokale haringvisserij meemaakte. En bij de neergang daarvan uiteindelijk toch weer in Vlaardingen terechtkwam. Zij behoorde duidelijk tot het sterkere geslacht, want ze overleefde drie echtgenoten, alhoewel ze zelf ook maar 61 jaar oud werd. Door het verhaal van Maartje heen loopt dat van de Monnickendamse ambities tot haringvisserij. Waarom is dat voor Vlaardingen interessant? Omdat ze daarvoor in Vlaardingen een paar schepen kochten! Een kijkje over de plaatselijk grenzen dus. En dat gaan we volgend jaar met de excursie ook doen, want die gaat – geheel toevallig – ook onder meer naar Monnickendam! In de Ledenaktiviteiten leest u daar meer over, en natuurlijk ook over de boeiende lezingen en filmvertoningen die weer op het programma staan.

Het tweede reisthema is te vinden in een artikel dat al geruime tijd op de digitale plank lag en dat gaat over de spoorbootdienst van Den Briel naar Vlaardingen. Dat was een veerdienst die aansloot op een treinverbinding en zo de snelste mogelijkheden bood om van Den Briel de wereld in te trekken. Uiteindelijk bleek de bus toch sneller, maar het levert toch een leuke geschiedenis op.

Tussen deze twee artikelen staat twee verhalen over Vlaardingers die hun laatste reis al lang geleden hebben gemaakt en thans rusten op begraafplaats Emaus. De werkgroep die de graven inventariseert en beschrijft, een klus die overigens bijna geklaard is, komt uiteraard ook bekende en belangwekkende namen tegen. Van enkele daarvan is het verhaal opgeschreven, en daarmee komen ze weer tot leven, althans op papier. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer van dit soort verhalen te vertellen en de redactie wacht met spanning af!

Die spanning zit hem ook wel een beetje in het naderen van de bodem van de voorraad artikelen. Wij hebben, kortom, behoefte aan nieuwe stukken. Bij voorkeur niet in de sfeer van herinneringen aan een straat of zoiets, daarvan hebben we in het verleden al aardig wat gepubliceerd. Herinneringen aan belangwekkende gebeurtenissen of personen kunnen wel, maar we geven de voorkeur aan historisch onderbouwde stukken. Dus duik het archief in! Een goed voornemen voor 2015 ?!?

Namens de redactie fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.

Eric van Rongen
Eindredacteur

Inhoud

Een Vlaardingse boetster te Monnickendam (Wout den Breems)
Verhalen van het Emaus (Werkgroep Emaus)
De N.V. Spoorbootdienst Den Briel - Vlaardingen, 1924-1931 (Aart van der Houwen)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding