Tijd-Schrift 136, juni 2015 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Gedenken

Als HVV denken we natuurlijk veel aan het verleden, dat heb je nu eenmaal al je een historische vereniging bent. Dit jaar is er in de meimaand heel veel aan het recente oorlogsverleden gedacht. Recent, maar toch al weer 70 jaar geleden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we al die tijd in vrede hebben kunnen leven in Nederland. Maar omdat het 75 jaar geleden was dat voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon, en 70 jaar geleden dat hij eindigde, is daar vanwege deze getallen extra aandacht aan geschonken. Dat gedenken moet de komende jaren overigens  vooral door blijven gaan, want het is heel goed om de huidige en toekomstige generaties, die de oorlogsellende niet zelf hebben meegemaakt, er op te wijzen dat vrede niet vanzelfsprekend is. Overigens zijn daar elders op de wereld helaas voldoende voorbeelden van te vinden.

In dit Tijd-Schrift besteedt de HVV aandacht aan drie verschillende aspecten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. In het eerste artikel beschrijft Wout den Breems de lotgevallen van Gerrit Assenberg, opvarende van het motorschip Den Haag. Ook in de koopvaardij hebben door oorlogshandelingen velen het leven gelaten en zij worden gelukkig bij de nationale herdenking op de Dam ook genoemd. Je zou kunnen zeggen dat de torpedering van de Den Haag op 15 februari 1940 een van de eerste oorlogshandelingen van de Duitsers richting Nederland was, ook al vond dit plaats op de Atlantische Oceaan. Het schip had diverse Vlaardingse bemanningsleden en de meeste daarvan hebben de aanval niet overleefd. Gerrit Assenberg echter wel, en hij heeft zijn ervaringen opgeschreven en die vormen de basis voor dit artikel.

In het tweede artikel beschrijft Frans Assenberg de brieven die een van de Vlaardingse Geuzen, Cor Remmerswaal, vanuit zijn gevangenschap in Duitsland naar zijn gezin schreef. Die brieven zijn door de familie bewaard en onlangs aan het Stadsarchief overgedragen. Ze geven een beeld van hoe een tewerkgestelde in de werkkampen gedwongen werd zijn familie een rad voor ogen te draaien, want uiteraard kon Remmerswaal niet de werkelijke situatie beschrijven. Overigens las ik laatst het boek ‘De man die naar Auschwitz wilde’ van en over Denis Avey, een krijgsgevangen Engelse soldaat, die, in tegenstelling tot Cor Remmerswaal, de werkkampen overleefde en enkele jaren geleden, aangemoedigd door een documentairemaker,  zijn belevenissen te boek stelde: een bijzonder indrukwekkend relaas! Het geeft, net als het artikel over Remmerswaal, een ontluisterend beeld van wat voor ellende mensen elkaar kunnen aandoen.

Het derde artikel geeft een wat positievere noot aan dit Tijd-Schrift. Het gaat over de ontvangst van de bevrijders in Vlaardingen. Lange tijd is er alleen geschreven over enkel Canadezen die min of meer toevallig in Vlaardingen terecht kwamen. Maar er waren ook Britten en met hen is destijds een groots opgezet bevrijdingsfeest gehouden. Pieter Schlebaum heeft dat allemaal uitgezocht en contact gehad met de families van twee Engelse bevelhebbers, Captain Charles Moffat en Lieutenant Gordon MacGregor. Dat leverde boeiende informatie op, waaronder een officiële oorkonde die Moffat namens de Vlaardingse bevolking kreeg uitgereikt.

Tot slot vindt u in dit Tijd-Schrift nog een boekbespreking en uiteraard een overzicht van de komende ledenactiviteiten. De redactie wenst u een aangename zomer!

Eric van Rongen
Eindredacteur

Inhoud

'Wenn ich wieder zu Hause bin' (Frans Assenberg)
Geallieerde troepen in Vlaardingen (Pieter Schlebaum)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding