Tijd-Schrift 138, december 2015 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Leski, lastig!

Vanaf 2006 vraagt de HVV bij het college van B&W aandacht voor de Leskipanden, de ‘rotte kies aan de Hoogstraat’. Na het verhuizen van de laatste bewoner, witgoedbedrijf Leski, staan de panden leeg en zijn ze in rap tempo achteruit gegaan. In de etalage van de panden hangen grote historische afbeeldingen van Vlaardingen. Deze zijn op verzoek van de gemeente door de HVV daar opgehangen om het aanzien van de straat te verbeteren en om de slechte staat van het interieur aan het zicht te ontrekken. Maar niet alleen het interieur is slecht, ook het exterieur.  Na vele jaren aandringen en onderhandelen met de toenmalige eigenaar, Kroon Vastgoed B.V, was er eindelijk een overeenkomst over het behoud van de historische gevel, en daarmee over het aanzien van dit stukje historisch Vlaardingen. Die gevel zou worden gerestaureerd en dus behouden blijven. De HVV heeft zich daarvoor samen met de Stichting Stadsherstel Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ingezet. Met succes dus, want de handtekeningen voor nieuwbouw en herstel van de oude gevel waren gezet. Helaas is de firma Kroon failliet verklaard en zijn die plannen niet door gegaan. De panden zijn geveild en er is inmiddels een nieuwe eigenaar. De HVV heeft er bij het college van B&W op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de afspraken over het behoud van de historische gevel ook door de nieuwe eigenaar worden nagekomen. Het zou toch al te erg zijn als door dat faillissement die gevel alsnog het veld zou moeten ruimen. Of dat de ver- of nieuwbouwplannen weer verder worden uitgesteld waardoor de gevel er zelf maar bij gaat liggen. Dat moet niet gebeuren! Het blijft vooralsnog even een hoofdpijndossier, die Leskipanden.

Gelukkig gaan er ook wel dingen goed. De watertoren heeft een nieuwe eigenaar met veelbelovende plannen, en voor de voormalige Brandweerkazerne aan de Hoflaan zijn er nu eindelijk ook concrete plannen. Beide bouwwerken blijven dus behouden, en dat is mooi!

In dit Tijd-Schrift treft u een drietal uiteenlopende artikelen aan. Allereerst een artikel van Bas van Driel over de makelaardij in Vlaardingen tussen 1950 en 1980, een periode waarin Vlaardingen een grote groei doormaakte en er veel huizen werden gebouwd (en dus moesten worden verkocht). Het tweede artikel is van Maarten den Admirant. Hij geeft ons een kijkje in het leven van Dirck Graswinckel, in zijn tijd een beroemd rechtsgeleerde en vanaf 1646 heer van Holy. Jan van Hees tenslotte gat in de tweede aflevering van Vlaardingse wortels terug naar zijn jeugd (en die van veel van onze lezers) met zijn herinneringen aan de sportzaak Het Wapen van Dussen in de Waalstraat. Verder bieden we u een aankondiging van het Vlaardingse Straatnamenboek, twee recensies van onlangs verschenen boeken en het gebruikelijke overzicht van de komende ledenactiviteiten aan.

Namens de redactie fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016!

Eric van Rongen
Eindredacteur

Inhoud

De makelaardij in Vlaardingen tussen 1950 en 1980 (Bas van Driel)
Niemand is door luiheid onsterfelijk geworden (Maarten den Admirant)
Het Wapen van Dussen (Jan van Hees)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding