Tijd-Schrift 139, maart 2016 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Bijdragen

Dit Tijd-Schrift is geheel gewijd is aan de eerste avonturen op zee van Hugo Plokker. Onlangs ontvingen wij het bericht dat hij op 25 januari 2016 op 100- jarige leeftijd is overleden. Hij was ons oudste lid in leeftijd, maar ook al heel lang, sinds 1992,  lid van de HVV. In 2013 was hij aanwezig toen de HVV een Noors gezelschap ontving, dat interviews en opnamen in Vlaardingen maakten in verband met de video over de ramp met de VL 103 “Voorbode” in het Noorse Bergen in 1944. In vloeiend Engels vertelde hij over zijn belevenissen uit zijn zeemanscarrière. Een heel bijzondere ontmoeting. Ook in het fraaie boekwerk “Brood op het water” dat verscheen in 2013 ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de Vrienden van Museum Vlaardingen” is Hugo Plokker het middelpunt. Bij de melding van het overlijden van Hugo Plokker door de familie, was een prachtig verhaal toegevoegd, waarvan u nu kunt genieten in dit Tijd-Schrift. Een mooie hommage aan deze bijzondere oud-zeeman.

De redactie was ook om een andere reden blij met deze bijdrage: we zitten niet bepaald ruim in de kopij! Daarom een dringende oproep aan u, onze lezers, om interessante historische verhalen te boek te stellen en die naar ons op te sturen. De redactie beoordeelt die dan en wellicht worden ze geplaatst in Tijd-Schrift. Het kunnen herinneringen zijn (maar dan wel een beetje unieke, zoals dat van Hugo Plokker, want we hebben in het verleden al veel van dergelijke stukken geplaatst), of artikelen die aan de hand van historisch onderzoek zijn opgesteld. Twijfelt u over een mogelijk onderwerp, dan kunt u altijd eerst met de redactie contact opnemen.

En verder zoeken we ook kandidaat-bestuursleden! In de brief die bij het vorige Tijd-Schrift zat heeft u daarover al kunnen lezen. Helaas heeft deze geen reacties opgeleverd, daarom nogmaals deze oproep. Dit jaar nemen twee bestuursleden, waaronder de secretaris, afscheid, en volgend jaar weer twee, waaronder de voorzitter. Allemaal gedreven HVVers die lang tot zeer lang in het bestuur hebben gezeten en nu de stokjes willen overdragen. Gaat de HVV u ter harte en wilt u er mede voor zorgen dat de vereniging goed blijft draaien en invloed blijft uitoefenen op het bestuur van de stad, geef u dan op. Zonder bestuur kan de HVV niet functioneren!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Haringteelt 1928 (IJsbrand Plokker)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding