Tijd-Schrift 120, juni 2011 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Gesteggel

In de politiek is men er bijzonder goed in: van mening verschillen. Dat moet ook, dat houdt de democratie gaande. Maar soms leidt dat tot onnodig gesteggel, als ego’s de overhand gaan krijgen. Daar hebben we in de huidige bestuurscrisis in Vlaardingen mee te maken, en dat is in het verleden ook diverse malen gebeurd. Daar is de stad absoluut niet bij gebaat, maar dat schijnt op het moment zelve nooit tot de betrokkenen door te dringen. De eigen positie staat immers ter discussie! Egoïstische bestuurders zijn slechte bestuurders en kunnen maar beter zo snel mogelijk opstappen. Maar dat gebeurde in het verleden ook niet…. Eén van de betrokken, de toenmalige fractievoorzitter van het CDA, Jo Schriel, heeft na vele jaren de stukken over de crisis rond het zogenoemde ‘Gat in de Markt’ in kunnen zien, en op grond daarvan en zijn persoonlijke herinneringen de gebeurtenissen gereconstrueerd. Nu met inzicht in de motivaties van en discussies binnen de andere partijen, met name de PvdA, die de betrokken wethouder, Bas Goudriaan, had geleverd. Schriel heeft daarover een lijvig artikel geschreven dat we in dit Tijd-Schrift afdrukken, met toestemming van zijn nabestaanden, want hij is enige tijd na het inleveren van het stuk overleden. Een onthutsend kijkje in de achterkamers van de politiek. Zou het nu anders zijn? Ik denk het niet. Hopelijk steken de huidige politieke steggelaars er nog wat van op….
            Verder een stuk van Jan van Hees over slager Jan Baghus, die ook in politieke problemen kwam, overigens in zijn geval met de beste bedoelingen. Maar het leverde wel een fraai spotlied op….
            Tot slot aandacht voor de komende lustrumviering (in januari 2012), een oproep voor museale hulp, een boekbespreking voor amateurgenealogen en uiteraard de ledenactiviteiten.
            Namens de redactie veel lees- en kijkplezier en een goede zomer.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Het Gat in de Markt oftewel de nacht van Schriel (Schriel, J.)
Bedreigde bloemen in de Eendrachtstraat (Hees, J. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding