Tijd-Schrift 119, maart 2011 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Beeldbepalend

Vlaardingen kent, zoals u weet, een lange historie, en die heeft geresulteerd in veel fraaie panden in de Haringstad. En ook in minder fraaie bouwwerken. Maar dat is en blijft wel een kwestie van smaak. Het gemeentebestuur twijfelt bijvoorbeeld weer over wat er met het secretariegebouw achter het historische Stadhuis moet gebeuren. Gaat het toch, zoals het vorige gemeentebestuur had besloten, vervangen worden door een beter in de historische omgeving passende nieuwbouw (waar het ook nog aangenamer werken zou zijn voor onze ambtenaren vanwege een betere klimaatcontrole), of moet het huidige monstrum maar opgeknapt worden? Onze bestuurders laten zich gelukkig steeds meer van hun historisch besef-hebbende kant zien, dus het is te hopen dat de oorspronkelijke plannen toch doorgaan. Die lelijke kolos is dan wel beeldbepalend, maar hij staat niet op de lijst Beeldbepalende Panden. Daarvoor heeft hij geen historische waarde. Heel veel andere panden hebben dat wel, en daarom is het een uitstekende zaak dat die lijst Beeldbepalende Panden er nu is. De HVV heeft zich er lange tijd voor ingespannen dat deze er zou komen. Het veranderde historische klimaat binnen het stadsbestuur heeft dat nu eindelijk mogelijk gemaakt. Het wachten is nu nog op het vaststellen van het Beschermd Stadsgezicht.

Een ander probleem van historische aard dat momenteel speelt, is de vraag wat er met het Visserij / Vlaardings Museum moet gebeuren. Het is dan wel voor restauratie gesloten, maar het heeft intussen wel zijn naam veranderd in Museum Vlaardingen. Het is echter maar de vraag of het ooit onder die naam toegankelijk zal zijn. Als de gemeente besluit om de subsidie te decimeren is het einde verhaal. Dat mag toch niet gebeuren! Vlaardingen verdient een eigen museum - maar dan wel over alle aspecten, dus ook de streekhistorie…. Ik pleit dan ook voor het heropenen van het overleg met het Streekmuseum Jan Anderson.

Goed, dat is er uit. Dan nu Tijd-Schrift. Zoals gebruikelijk: de jaarstukken. Op de Algemene Ledenvergadering een belangrijke bestuursverkiezing: de voorzitter, de coördinator Ledenactiviteiten en uw eindredacteur komen in aanmerking voor herverkiezing. Wij horen graag of u onze werkzaamheden waardeert!

De bankencrisis van de afgelopen jaren hebben we redelijk zonder grote problemen overleefd. Dat was met de grote crisis uit de jaren ’30 van de vorige eeuw wel anders. Toen draaiden bezuinigingsmaatregelen van het gemeentebestuur uit op heuse relletjes in de stad. Maarten den Admirant schreef daarover een beeldend artikel. Hopelijk leidt het beleid ten aanzien van het museum nu niet tot een zodanige onvrede dat de geschiedenis zich herhaalt…

Tot slot: de redactie van Tijd-Schrift moet het sinds 2011 doen zonder de zeer gewaardeerde hulp van Bart Ruigrok. Hij heeft zijn functie neer moeten leggen. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor al zijn bijdragen aan het werk van de redactie, om al onze lezers elk kwartaal weer een fraai periodiek te bezorgen.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Relletjes in crisistijd (Admirant, M. den)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding