Plaatsing Stolpersteine in Vlaardingen

Op 24 maart jl. werd met een bijeenkomst in de Grote Kerk stilgestaan bij de plaatsing van 15 Stolpersteine in Vlaardingen, ter nagedachtenis aan Joodse Vlaardingers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Hier vindt u een plattegrond met de locaties van de Stolpersteine. Er is ook een lesbrief ontwikkeld, die vindt u hier.