Vereniging | Commissies

Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Binnen de HVV zijn er diverse commissies, bestaande uit bestuurs- en 'gewone' leden.

De Commissie Ledenactiviteiten verzorgt de lezingen en excursies. Zij staat altijd open voor suggesties!
Coördinator: Ernst Lohmann
Leden: Els van Dijk, Han van Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk.

De Commissie Stad & Monument houdt regulier overleg met de gemeente Vlaardingen over o.a. het gebouwde erfgoed en ruimtelijke, historische, structuren.
Onder deze commissie valt ook het Vissersmonument, waarvan de HVV adoptieouder is. Er wordt toegezien op het onderhoud van het monument en het groen eromheen.
Coördinator: Ted Hartman
Leden: Anneke Maat-Grijsen, Henk Brobbel en Peter Zuydgeest.

De Redactie Jaarboek heeft als taak het samenstellen en redigeren van het Historisch Jaarboek Vlaardingen.
Coördinator: Ellen Boonstra-de Jong
Leden: Han van Elk, Jan van Hemert, Hans Mathijssen, Arie Stolk en Gera van der Weijden.

De Redactie Tijd-Schrift verzorgt de uitgave van vier edities per jaar van dit verenigingsperiodiek.
Eindredacteur: Eric van Rongen
Leden: Klaas Bloem, Michel Carree, Gera van der Weijden en Frank Wittkampf.

De Werkgroep begraafplaats Emaus houdt zich bezig met het inventariseren van alle grafmonumenten op deze begraafplaats en legt ook alles op foto vast. Veel graven moeten worden opgeknapt. De werkgroep geeft daarvoor adviezen.
Coördinator: Guus de Ruiter
Werkgroep leden: Marianne Aaftink-van Marion, Tineke van der Hoek, Marry Rottier-Rodenburg, Marla van de Weerd-de Wilt, Hans Bijl, Jan van Hees, Arij Maarleveld, Kees van Marion, Frank Wittkampf.    

 

"Wanneer kan ik mijn Jaarboek en Tijd-Schrift verwachten?"

In november van het lopende verenigingsjaar ontvangen de leden van de HVV in Vlaardingen, Maassluis en Maasland het Historisch Jaarboek gratis thuisbezorgd. De leden in Vlaardingen krijgen daarnaast vier maal per jaar  het blad Tijd-Schrift gratis thuisbezorgd. Deze publicaties worden door vrijwilligers bezorgd en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.

Het HVV bestuur begrijpt natuurlijk heel goed dat de leden zitten te popelen om het Jaarboek of het Tijd-Schrift snel te ontvangen. Fijn natuurlijk, tenslotte doen we het daar ook voor. Maar achter de bezorging zit wel een hele logistiek. Vooral bij het jaarboek. Zie maar even in korte tijd na de uitreiking 1250 jaarboeken bij de leden te krijgen. Het zou natuurlijk eenvoudig zijn om alles via de post te doen, maar dan moet de contributie verdubbeld worden! En de €17,50 is juist zo laagdrempelig!

Om een beeld te krijgen wat er al zo voor nodig is om de publicaties bij de leden te krijgen nodigen wij u uit om onderstaande even te lezen. 

De bezorging van het Jaarboek en Tijd-Schrift. 

Circa zes weken voor de uitreiking van het Jaarboek worden de uitnodigingen verzonden en een check gedaan of de 6 hoofdbezorgers en de 45 wijk bezorgers nog in de gelegenheid zijn om te bezorgen. 

Ongeveer een week voor de uitreiking gaan we met een clubje bestuursleden de enveloppe stickeren en uitsorteren op bezorgwijken. Ongeveer 1000 in Vlaardingen, Maassluis en Maasland en zo'n 250 verder buiten Vlaardingen. Dan worden ook degenen die nog geen contributie hebben betaald eruit gevist. Want die krijgen geen Historisch Jaarboek voordat is betaald. Dat is heel vervelend, want die moeten we dan nabezorgen - betaal dus op tijd!

Op dinsdagmiddag is de uitreiking. Een of twee dagen daarna gaan we de jaarboeken uittellen bij de drukkerij en sorteren op wijk voor de hoofdbezorgers. Die komt ze dan ophalen (of hij krijgt ze thuisbezorgd) en gaat ze onder de bezorgers verdelen brengen. Best wel een klus. De bezorgers doen de boeken dan in de enveloppen en gaan op pad. Niet overal past het door de brievenbus en moet men weer terug als er niemand thuis is. Ook als de bus te hoog zit is het aanbellen, want we willen het mooie Jaarboek niet kapot laten vallen! Maar gelukkig kan het veelal ook rechtstreeks door de brievenbus. Iemand van het bestuur brengt de circa 250 enveloppen voor buiten Vlaardingen naar Correct Mail, het bedrijf dat voor ons de afhandeling bij de post verzorgt. Tja, en dan ben je wel afhankelijk wanneer men gaat bezorgen. De bezorgers zijn vaak niet meer de jongsten en als het weer niet mee zit gaan ze ook niet zo snel op pad. Als je dan je boek op zaterdag al bezorgd krijgt: nou, complimenten voor dit snelle vrijwilligerswerk. Soms duurt het wel eens wat langer. Maar we doen onze uiterste best om het binnen de veertien dagen bij de leden te krijgen.

Met Tijd-Schrift gaat het ietsje gemakkelijker. De ledenadministratie print alle adressen uit en zorgt dat die bij Correct Mail komen. Drukkerij Stout brengt daar de Tijd-Schriften. Dan worden ze ingepakt en weer naar de ledenadministratie gebracht. De adressen buiten Vlaardingen gaan via Correct op de post. De vier hoofdbezorgers halen ze dan op (dit zijn deels weer andere dan voor het Jaarboek) en brengen ze bij de bezorgers. Ook weer anderen. En die gaan weer op pad. Vier maal per jaar! Hopelijk is er begrip voor dat het soms wel even kan aanlopen….

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding