Vereniging

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen en in het begin van het tweede millennium ontstaat een echte stad. In 1273 krijgt Vlaardingen van Floris V stadsrechten. De Gouden Eeuw is ook voor Vlaardingen een periode van grote bloei en groei. In de eeuwen daarna is, tot de periode na de Tweede Wereldoorlog, de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. De opbouw van het stadscentrum en vele panden in die omgeving herinneren nog aan dit roemrijke verleden.

Helaas hebben na de Tweede Wereldoorlog verscheidene opeenvolgende stadsbesturen onvoldoende blijk gegeven van een historisch besef en waardering van historisch waardevolle panden en stadsgezichten. Dit is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967.
Van meet af aan heeft de Historische Vereniging Vlaardingen zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad.

Mede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef bij het stadsbestuur gegroeid dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is een goed functionerende gemeentelijke Monumentencommissie, en mede door de inzet van de HVV is een groot deel van het centrum van de stad uitgeroepen tot Beschermd Stadsgezicht en zijn enkele honderden gebouwen aangewezen als Beeldbepalende Panden.

Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met meer bezig dan alleen de zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.

Jaarlijks geeft de Vereniging het Historisch Jaarboek uit. Hierin staan naast een of meer uitgebreide artikelen de kronieken van het jaar en van vijftig jaar terug en de jaarverslagen van diverse verenigingen en organisaties met een historische achtergrond. Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad Tijd-Schrift, met een gevarieerd aanbod verhalen, rijkelijk voorzien van illustraties. In het winterseizoen wordt elke maand een lezing over een Vlaardings-historisch onderwerp georganiseerd en eenmaal per jaar proberen we een excursie buiten de stad te organiseren.