Word lid!

Word lid!
Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Voor een bescheiden contributie van € 30,00 – voor leden in het buitenland gelden aangepaste tarieven – krijgt u veel terug: jaarlijks vier Tijd-Schriften, een Historisch Jaarboek, interessante excursies en boeiende lezingen. En met uw lidmaatschap versterkt u de positie van onze vereniging.

U kunt zich aanmelden per e-mail. Alvast hartelijk dank en welkom!

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Lid worden kan het gehele jaar door. Korting op de contributie bij lid worden in de loop van het jaar is niet mogelijk. Wel worden de dat jaar reeds uitgegeven publicaties nagezonden.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de ledenadministratie (zie onder contact) of via een e-mail. Een opzegging kan direct ingaan of aan het eind van het jaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.
Eind december ontvangt u een verzoek om de bijdrage voor het volgende jaar over te maken op rekening NL44 INGB 0000 750 978 t.n.v. Historische Vereniging Vlaardingen a.u.b. onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.