Lid worden

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Voor een bescheiden contributie krijgt u veel terug: jaarlijks vier Tijd-Schriften en een Historisch Jaarboek, interessante excursies en boeiende lezingen.

Voor € 25,00 krijgt u al deze publicaties thuisbezorgd en versterkt u de positie van de vereniging (voor leden in het buitenland gelden aangepaste portotarieven).

U kunt u opgeven per e-mail of via onderstaand formulier.

Hartelijk dank en hartelijk welkom!

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Lid worden kan het gehele jaar door. Korting op de contributie bij lid worden in de loop van het jaar is niet mogelijk. Wel worden de dat jaar reeds uitgegeven publicaties nagezonden.
 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie (zie onder contact) te geschieden of via een e-mail. Een opzegging kan direct ingaan of aan het eind van het jaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Leden die hun contributie niet voor of op 31 december hebben voldaan worden automatisch uit het ledenbestand verwijderd.

Inschrijfformulier