Welkom!
Hartelijk welkom op de website van de begraafplaats Emaus te Vlaardingen. Misschien is dit wel een vreemde begroeting: “Welkom op een begraafplaats”, daar kom je toch liever niet. Maar Emaus is niet alleen een plaats waar duizenden Vlaardingers liggen begraven, het is ook, naast het oude Hof, het Oranjepark, de Broekpolder en het vele stadse groen, een van de mooiste groene plekken van onze stad.

Begraafplaats Emaus ligt midden in onze stad te midden van doorgaande wegen en de Vlaardingse Vaart. Desondanks heerst er op Emaus een rust waar je de drukte van de stad achter je kunt laten. Een grote verscheidenheid aan grafmonumenten, en ook de lommerrijke plekken, maken een wandeling op Emaus zeer de moeite waard.

Geschiedenis
Begraafplaats Emaus ligt in het gebied dat van oudsher deel uit maakte van het grafelijk domein. In de loop der eeuwen wordt via transporten en verkoopakten een directe lijn waarneembaar naar de locatie Emaus. Deze locatie ligt tussen de Vlaardingerweg-Kethelweg en het huidige Emaus en de Vlaardingse Vaart. In 1820 kocht de gemeente Vlaardingen het daar gelegen huis, erf, tuin boomgaard en plantage, om er een algemene begraafplaats te stichten. In 1829 werd de begraafplaats in gebruik genomen. De eerste grote uitbreiding vond plaats in 1902, waarna in de loop der jaren de begraafplaats Emaus uitgroeide naar de huidige vorm.

Begraafplaats Emaus weer in ere herstellen
Vanaf 2008 is het weer mogelijk om op begraafplaats Emaus begraven te worden. Sinds 1974 kon dat in Vlaardingen alleen op de begraafplaats Holy en met uitzondering bij de eigen graven op Emaus. Na de openstelling in 2008 werd door de gemeente Vlaardingen ook het besluit genomen om, na jaren verwaarlozing, de oude gebouwen onder handen te nemen om ze weer geschikt te maken als aula en ontvangstruimte. Begin 2010 kwam de restauratie gereed. Vervolgens werd in opdracht van de gemeente Vlaardingen een ontwerp gemaakt voor een grote opknapbeurt van het groen en de paden van begraafplaats Emaus. In 2012 is daarmee begonnen. In het ontwerp komen een aantal opmerkingen voor betreffende de grafmonumenten. Er is toen (helaas) geen budget uitgetrokken voor de restauratie van de grafmonumenten. Dit viel ook buiten de opdracht aan de landschapsarchitect. In 2017 is deze opknapbeurt afgerond met een prachtig resultaat.

Werkgroep
Mooie gebouwen en een mooie tuin met daarin veel verwaarloosde graven: dat zou niet goed zijn. De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) trok zich het lot aan van de vele monumenten, die soms zeer waardevol zijn. Een begraafplaats dient een nette en waardige plaats te zijn, en vervallen grafmonumenten zijn dat niet. Na overleg met de gemeente Vlaardingen heeft de HVV daarom de Werkgroep Emaus ingesteld. Deze werkgroep is in mei 2011 gestart en heeft de begraafplaats geïnventariseerd en gefotografeerd. Op deze website is daarover het een en ander te lezen.

Jaarverslag
Het jaarverslag van de werkgroep over 2022 kunt u hier downloaden.

Doelstelling
Een van de doelen van dit project is om familieleden te stimuleren om familiegraven bij te houden of ze een opknapbeurt te (laten) geven. Dat kan vaak al met kleine middelen. De HVV kan daarbij adviseren.
Een ander doel is om de genealogisch onderzoeker op weg te helpen in de zoektocht naar familieleden.

Wat vindt u waar?
De gegevens van alle graven van Emaus zijn opgenomen op de site van online begraafplaatsen.
De inventarisatie van geruimde graven zal naar verwachting in 2024 worden afgerond. Heeft u aanvullende informatie, bijvoorbeeld een foto van het grafmonument of een overlijdensadvertentie? Daarin is de HVV zeer geïnteresseerd. U kunt het sturen naar info@hvv-vlaardingen.nl of naar Graaf Arnulfstraat 35, 3132 JC Vlaardingen.

Verschillende teksten op de monumenten en zerken zijn slecht leesbaar. Door middel van diverse controles is getracht de juiste gegevens op online-begraafplaatsen op te nemen. Toch kan het zijn dat een datum of naam niet juist is. Als u een omissie constateert stelt de HVV het op prijs als u dit meldt.

Contact
Via de website www.vlaardingen.nl met het zoekwoord “begraven” kunt u informatie over begraven en asbestemmingen in Vlaardingen vinden. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van begraafplaats Holy/Emaus via telefoonnummer 010-4742189. U kunt uw vraag ook per mail stellen via het contactformulier van de gemeente Vlaardingen.

Adres
Begraafplaats Emaus
Emaus 6
3135 JC Vlaardingen

Openingstijden dagelijks:
• zomertijd 08.00 – 21.00 uur
• wintertijd 08.00 – 19.00 uur

De beheerder van begraafplaats Emaus heeft zijn kantoor op begraafplaats Holy. Tel.: 010-4742189.