Commissies

Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Binnen de HVV zijn er diverse commissies, bestaande uit bestuurs- en ‘gewone’ leden.

De Commissie Ledenactiviteiten verzorgt de lezingen en excursies. Zij staat altijd open voor suggesties!
Coördinator: Ernst Lohmann
Leden: Els van Dijk, Han van Elk en Tineke van der Hoek.

De Commissie Stad & Monument houdt regulier overleg met de gemeente Vlaardingen over o.a. het gebouwde erfgoed en ruimtelijke, historische, structuren.
Onder deze commissie valt ook het Vissersmonumentwaarvan de HVV adoptieouder is. Er wordt toegezien op het onderhoud van het monument en het groen eromheen.
Coördinator: Ted Hartman.
Leden: Mark Bekink en Nina Meulendijk.

De Redactie Jaarboek heeft als taak het samenstellen en redigeren van het Historisch Jaarboek Vlaardingen.
Coördinator: Anneke Clement – Veldsink.
Leden: Han van Elk, Jan van Hemert, Harm Jan Luth-Mulders, Arie Stolk en Hjalmar Teunissen.

De Redactie Tijd-Schrift verzorgt de uitgave van vier edities per jaar van dit verenigingsperiodiek.
Eindredacteur: Michel Carree.
Leden: Tamaam Ayyash en Klaas Bloem.

De Werkgroep begraafplaats Emaus houdt zich bezig met het opknappen van graven waarvan geen rechthebbenden bekend zijn en waarvan de werkzaamheden, wat omvang betreft, door de leden van de werkgroep kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast geeft de werkgroep adviezen aan rechthebbenden m.b.t. noodzakelijk onderhoud.
Het jaarverslag over 2023 van de werkgroep kunt u hier downloaden.
De werkgroep verwelkomt graag nieuwe leden, immers vele handen maken licht werk! Bent u geïnteresseerd, stuur ons dan een mailtje.
Coördinator: Guus de Ruiter.
Leden: Walter van der Corput, Paul Sloot, Gert-Jan Krook, Jolanda van Noort (augustus 2023), Sandra van Santen (oktober 2023), met incidentele hulp van Marla de Wilt. Via KLIK-vrijwilligers meldden zich Sandra van Santen en Piet van Witzenburg. Sandra is vanaf oktober ingestroomd en Piet is een keer komen verkennen waar de werkzaamheden zoal uit bestaan. Ook Gert-Jan Bras levert waar nodig hand- en spandiensten.
Voor de fysieke arbeid is de werkgroep elke vrijdag op Emaus te vinden, vanaf ongeveer 07.30 tot 14.30 uur.