ANBI

De HVV heeft de ANBI status (RSIN 8047.73.750), waardoor giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. In het kader hiervan moet worden aangegeven wat het beloningsbeleid is. Dat is heel simpel: we zijn een vrijwilligersorganisatie en de leden van het bestuur en van commissies van de HVV krijgen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Het is ook van belang wat het beleidsplan is van de HVV. Dat is vastgelegd in artikel 4 van de Statuten.
Als u onze vereniging met een periodieke gift zou willen steunen, zouden we dit zeer op prijs stellen!