Over de vereniging

 

Waarom de Historische Vereniging Vlaardingen?

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Bestuurswisseling HVV

Op de Algemene Ledenvergadering van de HVV van 26 maart heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. De huidige penningmeester, Kees Maarleveld heeft na 6 jaar afscheid genomen van het bestuur, en zijn voorganger, Arnold Andriessen, die in die periode tweede penningmeester was, heeft er zelfs 22 jaar in het bestuur opzitten. Van beiden werden door de voorzitter, Ted Hartman, de verdiensten voor de HVV uitgebreid gememoreerd. Met een fraaie bloemenhulde kwam een einde aan hun bestuurslidmaatschap. Door de vergadering werd vervolgens Hans van der Vlies in het bestuur gekozen, waar hij de functie van penningmeester zal gaan bekleden.

De twee voormalige penningmeesters, Arnold Andriessen (links) en Kees Maarleveld (rechts).

Lees verder

Laatste foto's

Zegetocht Dirk 3

Opgeruimd staat netjes

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding