Bestuur

Bestuur

Voorzitter: de heer L.A. (Bert) van Nieuwenhuizen
Vice-voorzitter: de heer J. (Han) van Elk
Secretaris: de heer J. (Jack) van Soest
Penningmeester: de heer K.J. (Kees) Borsboom
lid: de heer M.J. (Michiel) Harte
lid:
de heer T.H. (Ted) Hartman
lid:
mevrouw M. (Tineke) van der Hoek
lid: mevrouw N. (Nina) Meulendijk
lid: de heer M. (Marcel) Sloot

Ereleden

J. (Jan) Anderson
W.C. (Wout) den Breems †
E. (Eric) van Rongen