Uitreiking Jaarboek

Op maandag 12 december zal onze voorzitter Ted Hartman het eerste exemplaar van het Jaarboek 2022 van de Historische Vereniging Vlaardingen uitreiken aan de burgemeester van Vlaardingen, de heer Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen.

Alle leden van de HVV zijn van harte uitgenodigd dit heuglijke feit bij te wonen. De uitreiking zal plaatsvinden in het Museum van Vlaardingen aan de Westhavenkade.
Inloop                      : vanaf 15:30 uur
Start programma  : 15:45 uur
Einde programma: 16:45 uur

Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn!