ALV 2024

Algemene Ledenvergadering HVV
Op 26 maart jl. was de ALV van de Historische Vereniging Vlaardingen in de Bethelkerk. Bij deze ALV waren 35 leden aanwezig. Enkele punten van de vergadering.
Ted Hartman blijft nog in het bestuur, maar treedt terug als voorzitter en geeft de voorzittershamer door aan het nieuwe bestuurslid Bert van Nieuwenhuizen. Er treden nog twee leden toe tot het bestuur, Marcel Sloot en Chiel Harte.
Michel Carree treedt terug als bestuurslid, maar blijft gelukkig voorlopig wel het Tijd-Schrift leiden.
De afgelopen jaren is de vereniging flink ingeteerd op haar eigen vermogen, met name door de gestegen drukkosten en hoge portokosten. Doordat we afgelopen december het Jaarboek 2023 zelf hebben bezorgd, kon het verlies worden teruggebracht tot € 6500.

De begroting voor 2024 is sluitend. Dit komt mede omdat we dit jaar zowel de Tijd-Schriften als het Jaarboek in Vlaardingen zelf gaan bezorgen.
Onder applaus verleenden de aanwezige leden decharge aan het bestuur.

Na het formele gedeelte werden we na de pauze door Tineke van der Hoek en Ernst Lohmann meegenomen op een mooie fototocht over de oude Van Hogendorplaan.

De vergaderstukken van de ALV vindt u op deze pagina.