Vandaag is de middeleeuwse jaarmarkt!

Zaterdag 15 juni is er een middeleeuwse jaarmarkt rondom en in de Grote Kerk van Vlaardingen. De jaarmarkt is gratis toegankelijk en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur. Aansluitend is er tegen betaling een middeleeuws diner met een aantal optredens. Op de jaarmarkt zijn 25 kramen met handel en ambachten. Dit jaar is het […]

Tijd-Schrift 172 is uit

Een dezer dagen zult u Tijd-Schrift 172 ontvangen. In dit nummer o.a. aandacht voor de stadsbrand van 1574. Blijkbaar heeft de stadsbrand de hoofden van de redactie zo verhit dat colofon (we hebben geen penningmeester meer) en inhoudsopgave niet correct zijn. De inhoudsopgave moet zijn: 5 – Redactioneel – Michel Carree 6 – Stadsbrand – […]

5 juli opening Rijnmondiaal #2

Na de succesvolle eerste editie in 2022 opent Museum Vlaardingen wederom haar deuren voor Rijnmondiaal #2, een tentoonstelling van hedendaagse, eigenzinnige kunst met klinkende namen uit de regio Rijnmond. Museum Vlaardingen en de Stichting Metamorphose nodigen u van harte uit voor de opening van deze tentoonstelling op vrijdag 5 juli a.s.  om 16.00 uur in […]

Hoogheemraadschap Delfland bestaat 735 jaar

Op zondag 8 september a.s. bestaat Hoogheemraadschap Delfland 735 jaar. In dit jublieumjaar zijn er diverse activiteiten. Een stukje geschiedenis Delfland waterde vroeger op een natuurlijke manier af op de Maas via getijdekreken en veenriviertjes. Na overstromingen in de 12e eeuw werd begonnen met het bedijken van de Maasoever. Uiteindelijk werd ook de natuurlijke afwatering […]

29 juni – historische trekvaartdag

De Historische Trekvaartdag verbindt locaties en activiteiten langs de trekvaarten tussen Leiden en Rotterdam. Op drie zaterdagen dit voorjaar zijn er vele leuke gratis activiteiten rond deze locaties. De data: Leidschendam-Voorburg 13 april, Maassluis 18 mei en Vlaardingen op 29 juni. Het programmaboekje leest u via deze link. Het programma van Vlaardingen vindt u hier.

Tentoonstelling herdenking stadsbrand Vlaardingen

Zondag 2 juni heeft  de wethouder van cultuur Lianne van Kalken de etalage-tentoonstelling over de stadsbrand op het Liesveld geopend. U kunt zich daar onderdompelen in de ramp die Vlaardingen op 2 juni 1574 trof. Machtsstrijd, plunderingen, vluchtelingen en een grote kloof tussen arm en rijk … Het lijkt wel een omschrijving van de huidige […]

Herdenking bij het Vissersmonument

Hans van Ekelenburg is een nabestaande van een visser, en een van de kartrekkers achter de herdenking. Hij is erg tevreden en trots. “Dik voor mekaar!”, zegt hij blij terwijl hij zijn duim op steekt. De herdenking vrijdag 17 mei jl. op het Grote Visserijplein trok veel belangstelling. Burgemeester Bert Wijbenga was aanwezig en sprak […]

Overeenkomst met Walter van der Corput

Walter van der Corput is al jarenlang een vaste kracht in de werkgroep Emaus die graven onderhoudt. Dat niet alleen, maar hij bracht ook veel gereedschap in. Hij heeft dat nu verkocht aan de HVV. Tegenover de verkoop van het gereedschap staat een jaarlijkse donatie van Walter van de Corput aan de HVV. De HVV […]

Herstel stormschade op Begraafplaats Emaus

Op begraafplaats Emaus zijn door de februaristorm veel graven beschadigd. Dat betekent veel extra werk voor de werkgroep Emaus van onze vereniging, die onder leiding staat van Guus de Ruiter. Vele handen maken licht werk, meld u aan bij de werkgroep, of vraag meer informatie. In deze reportage van twee, de gezamenlijke omroep van Schiedam-Vlaardingen […]

Herdenking bij Vissersmonument op vrijdag 17 mei

Enkele betrokken Vlaardingers hebben een commissie gevormd om het Vissersmonument onder de aandacht te brengen. Het is gebleken dat vele bewoners en vooral de jongere generaties, geen idee hebben van het bestaan van dit bijzondere beeld. Vandaar dat nu het initiatief is genomen om op 17 mei aanstaande een herdenking te houden. Naast enkele andere […]

Fietstocht langs molens

Iedere tweede zaterdag in mei is het ‘Nationale Molen- en Gemalendag’. Een jaarlijkse dag sinds 1972, waarop meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen geopend zijn voor het publiek. Dit jaar op zaterdag 11 mei. Molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Niet voor niets is het beeld […]

Tocht langs verdwenen molens met de ‘Andante’

Op 11 mei, Nationale Molendag, vaart fluisterboot Andante weer langs de verdwenen molens. Dit jaar met als extra een demonstratie van de windas bij de Zonnehoeve. Vertrek 9.30 uur vanaf de steiger bij de Polderpoort aan de Watersportweg. Daar zijn we rond 14.30 ook weer terug. We brengen de geschiedenis van de verdwenen molens in […]

Werk mee aan meer archeologie op wikipedia!

Erfgoedhuis Zuid-Holland Wikipedia draagt bij aan het verspreiden en toegankelijk maken van kennis. Over Nederlandse archeologie kan nog veel meer kennis gedeeld worden. Daarom … is Wikipedia voor leden van de AWN en voor andere vrijwilligers in de archeologie een uitstekende plek om feiten en foto’s te delen. In samenwerking met erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert TGV […]

ALV 2024

Algemene Ledenvergadering HVV Op 26 maart jl. was de ALV van de Historische Vereniging Vlaardingen in de Bethelkerk. Bij deze ALV waren 35 leden aanwezig. Enkele punten van de vergadering. Ted Hartman blijft nog in het bestuur, maar treedt terug als voorzitter en geeft de voorzittershamer door aan het nieuwe bestuurslid Bert van Nieuwenhuizen. Er […]

De Waag is open!

U bent elke zaterdag van 11:00 – 15:00 uur van harte welkom in de Waag voor een praatje, een blik op de monumentale weegschaal of om te grasduinen in onze uitgebreide verzameling boeken en publicaties. Wees welkom!

Lezing over Ambachtsheren én -vrouwen door de eeuwen heen

In de lounge van bibliotheek De Plataan Vlaardingen Centrum kwamen afgelopen 20 februari zo’n 60 HVV-ers bijeen om te luisteren naar het verhaal van de Ambachtsheren en -vrouwen. Oud stadsarcheoloog en voormalig directeur van het Visserijmuseum Jeroen ter Brugge verdiept zich al zo’n 40 jaar in de historie van de Vlaardingse Ambachtsheren en niet te […]

Lezing jager-verzamelaars in het Maasmondgebied – 15 februari 20.00 uur

Ook zo benieuwd wie hier, in het Maasmondgebied, als eersten hier woonden? Archeoloog Jurrien Moree neemt u duizenden jaren mee terug in de tijd: de tijd van jagers-verzamelaars. De muziek komt dit keer van Jur Vermijs. Hij neemt de honneurs waar voor Veronique en Milan die moesten afzeggen.  Al jong werd Jur gepakt door de […]

Lezingenprogramma 2023-2024

Ledenactiviteiten 2023-2024 Na het uiteindelijk toch succesvolle seizoen 2022-2023 gaan we nu verder met het nieuwe seizoen 2023-2024. Het programma is rond en we kunnen u weer een mooi programma presenteren. Noteer de data alvast in uw agenda. Naast ons lezingenprogramma  is de Historische Vereniging ook zichtbaar met nieuwtjes op deze website en op locatie: […]

Jaarverslag Werkgroep Emaus

De Werkgroep Begraafplaats Emaus met als coördinator Guus de Ruiter, heeft onlangs het Jaarverslag over 2023 uitgebracht. De werkgroep houdt zich bezig met het opknappen van graven waarvan geen rechthebbenden bekend zijn en waarvan de werkzaamheden, wat omvang betreft, door de leden van de werkgroep kunnen worden uitgevoerd. Voor de fysieke arbeid is de werkgroep […]

Laatste nieuws

Uitreiking Jaarboek 2023 Woensdag 13 december jl. was de presentatie van ons Jaarboek 2023. Een en ander vond plaats in de tot de laatste plaats bezette burgerzaal van het stadhuis. Na een korte inleiding door onze voorzitter Ted Hartman gaf hij het woord aan Frits van Oostrom en Hjalmar Teunissen die vertelden over hun bijdrage […]

HVV blikte terug op Vlaardingen 700

Op 24 oktober jl. heeft de HVV in Museum Vlaardingen stil gestaan bij de herdenking, dan wel viering van 700 jaar stadsrechten nu 50 jaar geleden. Onder leiding van Max Thurmer werd in een viertal presentaties een inkijkje gegeven in wat in 1973 allemaal in Vlaardingen gebeurde. Samen met het toenmalig lid van het organisatiecomité […]

Holland Historisch Tijdschrift

Vanaf 13 mei 2023 staat Vlaardingen een half jaar lang in het teken van de feestelijke viering van het 750-jarig bestaan. Diverse Hollandse steden zijn haar al voorgegaan of maken zich nog op voor hun jubileumjaar. De aanleiding voor die festiviteiten is het verkrijgen van stadsrechten in de late middeleeuwen. Deze gebeurtenissen vormden voor ons […]

Open Monumentendag met de presentatie van de Canon van Vlaardingen!

De opening van de OMD is traditioneel op de vrijdagavond voor het OMD weekeinde. Wij willen u van harte uitnodigen om op vrijdagavond 8 september 20.00 uur naar Museum Vlaardingen te komen, want deze avond wordt zeer speciaal: niet alleen vanwege de aftrap van de OMD maar ook omdat dan de Canon van Vlaardingen zal […]

Verdwenen molenstocht

De verdwenen molenstocht In Midden-Delfland stonden in het verleden tientallen molens die de polders droog hielden. Slechts een enkele molen, waaronder de Groeneveldse Molen bij ’t Woud, is behouden gebleven. Op de plaatsen waar de watermolens stonden, zijn soms gemalen geplaatst. Deze locaties zijn gemakkelijk te herkennen, maar van andere ontbreken duidelijke sporen. Tijdens deze […]

22 juli: rondje melk

Nog een rondje? De belangstelling voor het Rondje Melk voor individuele deelnemers en kleine groepen afgelopen 22 juli was zo groot, dat wordt overwogen nóg een rondje te doen in september of oktober. In de voetsporen van de Vlaardingse melkvaart Vlaardingen werd bekend als visserijstad, maar rondom de stad waren vele boerderijen waar melk een […]

21 juni: op (tijd)reis naar 18e-eeuws Vlaardingen
!

Tijdreizen kan misschien niet echt, maar wel in Virtual Reality. Met het project Delfland5D worden belangrijke historische plekken in de hele regio nauwkeurig digitaal gereconstrueerd. Een soort Google Street View van het verleden. Woensdag 21 juni van 20:00 – 22.00 uur wordt de eerste reconstructie van Vlaardingen onthuld. De toegang is gratis, maar graag even […]

10 juni: open dag Stadsarchief

Het Stadsarchief Vlaardingen viert dit jaar een dubbel feestje. Uiteraard doet het Stadsarchief mee aan de viering van 750 jaar stadsrechten, maar er is meer. In 1948 trok het Gemeentearchief (zoals het toen nog heette) in het voormalige raadhuis van Vlaardinger-Ambacht en dat is nu precies 75 jaar geleden. Open dag Om bij deze twee […]

Vlaardingen 750 jaar stadsrechten

Zaterdag 13 mei begonnen de festiviteiten in het kader van het feit dat het 750 jaar geleden is dat Vlaardingen stadsrechten kreeg van Floris de Vijfde. Op Hemelvaartsdag 18 mei en zaterdag 20 mei was de binnenstad, dus ook de Markt en ook “onze” Waag, het middelpunt van de feestelijkheden. We kijken terug op bruisende […]

Zaterdag 13 mei 2023 opening windas

 Ingebruikname windas met medewerking van Lianne van Kalken Pia van Oord-Wiessing, voorzitter van de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heette iedereen op deze zonnige ochtend van hartelijk welkom en gaf het woord aan Jacques Moerman, historicus en secretaris van de Historische Vereniging Schipluiden. Hij vertelde allereerst wat de functie was van de windas of overtoom: het […]