Lezingenprogramma 2022-2023

Ledenactiviteiten 2023-2024 Na het uiteindelijk toch succesvolle seizoen 2022-2023 gaan we na de zomer verder met het nieuwe seizoen 2023-2024. Het programma is al redelijk rond. We kunnen u weer een mooi programma presenteren. Noteer de data alvast in uw agenda. De locaties zijn nog niet allemaal bevestigd. Het definitieve programma zullen we in het […]

Rondje melk

In de voetsporen van de Vlaardingse melkvaart Vlaardingen werd bekend als visserijstad, maar rondom de stad waren vele boerderijen waar melk een grote rol speelde. In de stad verschenen grote en kleine melkfabrieken, maar de boerderijen waren over de weg slecht te bereiken. De trekvaart bracht uitkomst: over water kon de melk prima vervoerd worden. […]

Vlaardingen 750 jaar stadsrechten

Zaterdag 13 mei begonnen de festiviteiten in het kader van het feit dat het 750 jaar geleden is dat Vlaardingen stadsrechten kreeg van Floris de Vijfde. Op Hemelvaartsdag 18 mei en zaterdag 20 mei was de binnenstad, dus ook de Markt en ook “onze” Waag, het middelpunt van de feestelijkheden. We kijken terug op bruisende […]

Zaterdag 13 mei opening windas

 Ingebruikname windas met medewerking van Lianne van Kalken Pia van Oord-Wiessing, voorzitter van de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heette iedereen op deze zonnige ochtend van hartelijk welkom en gaf het woord aan Jacques Moerman, historicus en secretaris van de Historische Vereniging Schipluiden. Hij vertelde allereerst wat de functie was van de windas of overtoom: het […]

ALV van 28 maart 2023

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen hield 28 maart jl. de algemene ledenvergadering in de Bethelkerk. 46 leden hadden de moeite genomen de ALV bij te wonen. Het eerste deel van de avond was de ledenvergadering onder voorzitterschap van Ted Hartman. Het verslag van deze ALV en de andere stukken komen in april op […]

De Waag is weer geopend!

Voorzichtig breekt de lente aan. Reden om de Waag weer open te stellen. U bent elke zaterdag tussen 11:00 – 15:00 uur weer van harte welkom voor een praatje, een blik op de monumentale weegschaal of om een beetje te grasduinen in onze uitgebreide verzameling boeken en publicaties. En … bent u nog geen lid […]

Lezingenprogramma komend half jaar

Hieronder het lezingenprogramma voor het aankomende half jaar. De lezingen beginnen steeds om 20:00 uur. De lezingen commissie van de Historische Vereniging Vlaardingen is al druk bezig met het seizoen 2023-2024! Op 25 oktober 2022 … hadden we een mooie avond met Henny van der Linden, die een aantal wederwaardigheden vertelde over de ziekenhuizen en de […]

Werkgroep Sovjet-kaart

Deze werkgroep bestaat uit een lid van de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog (CEKO), Pim van den Bos en enkele actieve mensen in Dordrecht die ervaring hebben met het organiseren van belangstelling voor het analyseren van de Sovjet-plattegrond van Dordrecht in 2019-’20: Arnoud Blok en Arno de Grauw van het Historisch Informatiepunt Augustijnenhof in Dordrecht, […]

Lezing over jager-verzamelaars in het Maasmondgebied

Portret van een jager-verzamelaars familie zo’n 7.000 jaar geleden. Still uit de film van Carolien Bijvoet Voor de Historische Vereniging Vlaardingen vertelt archeoloog Jurrien Moree op dinsdag 21 februari 2023 om 20.00 uur over de bijzondere vondsten van jager-verzamelaars in het Maasmondgebied. De oudste vondsten zijn tienduizenden jaren oud, de jongste nog altijd zo’n 8.000 jaar. […]

Uitreiking Jaarboek 2022

Maandagmiddag 12 december werd het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 2022 uitgereikt aan onze burgemeester Wijbenga – van Nieuwenhuizen. Ted Hartman de voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen opende de middag in Museum Vlaardingen en was verheugd over de grote opkomst. Daarna gaf hij het woord aan de eerste van de drie sprekers […]