Lichtjes op oorlogsgraven

Vlaardingen is sterk en maakt zich sterk als het om vrede gaat, om het opvangen van vluchtelingen of om het organiseren van een burgerdialoog rondom vrede. De uitreiking van de Geuzenpenning en het hijsen van de Vredesvlag zijn uiterlijke tekenen van wat de Vlaardinger beweegt.

Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden, net zoals dat al meer dan 25 jaar gebeurt op de Canadese begraafplaats in Holten.

Velen volgden dit voorbeeld en in 2018 brandden op meer dan 330 locaties een lichtje bij een oorlogsgraf. En niet alleen in Nederland maar ook daar buiten.

De Historische Vereniging Vlaardingen heeft het initiatief van Dick Jansen overgenomen. Hun motivatie: “Het is belangrijk om vooral ook jonge Vlaardingers te motiveren om, naast de traditionele dodenherdenking op 4 mei, een eerbetoon te brengen aan hen die voor ons de vrede mogelijk hebben gemaakt.”

Begraafplaats Emaus telt, naast het Indiëmonument, 45 graven van Vlaardingers die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Daarnaast staat op de begraafplaats de verwijzing naar het Digitale Oorlogsmonument Vlaardingen (www.omvla.nl).

De gemeente heeft ruimhartig haar ondersteuning en medewerking gegeven door de Emaus begraafplaats op 24 december geopend te houden tot 22.00 uur en met een financiële ondersteuning voor het aanschaffen van de kaarsen.