Mooi boekje over Emaus

Het was onder meer Wout den Breems die zich enkele jaren geleden bovenmatig inspande om de graven van ‘Emaus’ te inventariseren. Dat resulteerde in een website met informatie over de personen die er begraven liggen, een belangrijke genealogische en historische bron.

Emaus is meer dan zomaar een plek waar mensen begraven liggen. Naast het vele prachtige lommer en de rustieke sfeer staan er een groot aantal grafmonumenten.

In het voorwoord zegt wethouder Bart de Leede: “De gemeente heeft een deskundige, Leon Bok van het bureau Funeraire Adviezen, gevraagd om een cultuur-historische inventarisatie te doen, met als resultaat een dertigtal beschermde grafmonumenten. En waarom ze uniek zijn en bescherming verdienen legt Leon Bok in dit boekje uit.”

Hiermee raakt De Leede de kern aan van het fraaie werkje. Den Breems en Frits van Ooststroom zetten in het kort de geschiedenis van Emaus uiteen.

Bok laat de grafmonumenten de revue passeren. Volgens hem verwijzen ze direct naar historische gebeurtenissen of periodes waarbij Vlaardingen en Vlaardingers een rol speelden, zoals het Geuzenmonument, de oorlogsgraven en eregraven die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en het monument voor de vrijwillige brandweerlieden die in 1951 omkwamen bij een brand in de Koningin Wilhelminahaven.

Ook zijn er graven van belangrijke families, burgemeesters en andere personen. Het Indiëmonument en het verzamelgraf voor oorlogsslachtoffers verdient ook vermelding. Ieder jaar op 13 maart leggen volwassenen en kinderen kransen bij het Geuzengraven en op 4 mei bij het Indiëmonument.

Sommige graven zijn ware kunstwerken, andere verkeren in slechte toestand. Het graf van Pier Pruis, burgemeester van Vlaardingen, heeft een sober samengestelde opstand met rood granieten banden met palen en kettingen die evenwel ontbreken. Volgens Leon Bok is dit grafmonument vormgegeven in de stijl van het ‘zakelijke impressionisme en met strak neoklassieke invloeden.’

Na de restauratie van de gebouwen en het groen op Emaus vonden leden van de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) de vele graven daarmee niet in overeenstemming. Een werkgroep toog aan de arbeid en inventariseerde de aanwezige graven. Bovendien nam men er een aantal onderhanden. Op deze website vindt u een weerslag van de inventarisatie.

Het bescheiden boekje is een mooi aanvulling op de betreffende website en is het aanschaffen en lezen meer dan waard.

Bron: Groot Vlaardingen – Frans Assenberg