Herdenking bij Vissersmonument op vrijdag 17 mei


Enkele betrokken Vlaardingers hebben een commissie gevormd om het Vissersmonument onder de aandacht te brengen. Het is gebleken dat vele bewoners en vooral de jongere generaties, geen idee hebben van het bestaan van dit bijzondere beeld.
Vandaar dat nu het initiatief is genomen om op 17 mei aanstaande een herdenking te houden. Naast enkele andere sprekers zal ook burgemeester Bert Wijbenga enige woorden spreken. De herdenking zal muzikaal worden omlijst met het spelen van koraalmuziek door de kapel van het Leger des Heils.

De herdenking bij het Vissersmonument op het Grote Visserijplein in Vlaardingen is op vrijdag 17 mei a.s.  om 16.00 uur. De organisatie ontvangt de gasten vanaf 15.30 uur  in het Party Centrum Prikkenwater, Koningin Wilhelminahavenzz 3 3134 KG te Vlaardingen. Gaarne per mail aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en of u bloemen bij het monument wilt leggen.