Hoogheemraadschap Delfland bestaat 735 jaar


Op zondag 8 september a.s. bestaat Hoogheemraadschap Delfland 735 jaar. In dit jublieumjaar zijn er diverse activiteiten.

Een stukje geschiedenis
Delfland waterde vroeger op een natuurlijke manier af op de Maas via getijdekreken en veenriviertjes. Na overstromingen in de 12e eeuw werd begonnen met het bedijken van de Maasoever. Uiteindelijk werd ook de natuurlijke afwatering via de Lee afgesloten. In de Maasdijk werden verschillende sluizen gebouwd die bij eb werden geopend. Omdat afwatering een gezamenlijk verantwoordelijkheid was werden kleinere waterschappen samengevoegd. Het hoogheemraadschap van Delfland werd in 1289 gesticht door graaf Floris V.

Door verdere ontginning van het gebied begon de bodem steeds verder in te klinken. Toen een natuurlijke afwatering bij eb in de 15e eeuw niet meer mogelijk was ging men gebruik maken van molens op hand- of paardenkracht, maar al snel ging men over op windmolens.

De taken van het Hoogheemraadschap zijn in de tijd alleen maar toegenomen. Niet alleen de zorg voor veilige dijken ter voorkoming van overstromingen, maar ook de zorg voor schoon water, voldoende water en het zuiveren van afvalwater.
Bekijk het clipje op .