HVV blikte terug op Vlaardingen 700

Op 24 oktober jl. heeft de HVV in Museum Vlaardingen stil gestaan bij de herdenking, dan wel viering van 700 jaar stadsrechten nu 50 jaar geleden. Onder leiding van Max Thurmer werd in een viertal presentaties een inkijkje gegeven in wat in 1973 allemaal in Vlaardingen gebeurde.

Samen met het toenmalig lid van het organisatiecomité Jan Anderson passeerden veel festiviteiten globaal de revue. Vijftig jaar geleden was het meer een feest van en door de bevolking. Dus anders dan nu bij de 750-jarige herdenking. Tal van activiteiten stonden toen in het teken van de viering. Van optochten tot een filateliebeurs en van de historische herdenking op 14 mei tot allerlei sportevenementen met een V7-stempel.

Bert van Nieuwenhuizen vertelde over het Folkfestival, dat op 16 juni 1973 in de toen nog niet verbouwde zaal Triangel aan de Fransenstraat plaats vond. Bert liet niet alleen beelden zien, maar er was ook muziek te horen van de Vlaardingse groep Fungus.

Er werd door Marianne de Deckere-van Spronsen uitgebreid verteld over de musical Even Goeie Maatjes, die in 1973 een groot aantal uitvoeringen beleefde in de Stadsgehoorzaal. Marianne kon mooie plakboeken van 50 jaar geleden overleggen en sprak over haar eigen bijdrage als danseres.

Arie Ouwendijk was in ‘73 betrokken bij een festival met muziekbands, georganiseerd door scouting. Bijzonder was daarbij dat buitengebeuren in de ochtenduren geheel in het water viel en daarom verplaatst werd naar de Lijnbaanhallen. Gelukkig was het weer ’s middags beter en konden de optocht van de bands buiten wel doorgaan.