Tijd-Schrift 007 – april 1971

In Tijd-Schrift 007 o.a:

• convocatie ALV,
• jaarverslagen,
• het Visserijmuseum gisteren en nu – drs. J.P. van der Voort,
• mededelingen over:
bibliografie van Vlaardingen,
voorjaarsexcursie op zaterdag 8 mei a.s.,
zomerexcursie op zaterdag 5 juni a.s.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 006 vindt u hier.