Lid worden

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Voor een bescheiden contributie krijgt u veel terug: jaarlijks vier Tijd-Schriften en een Historisch Jaarboek, interessante excursies en boeiende lezingen.

Voor nieuwe leden in Vlaardingen is de contributie € 17,50.
Voor nieuwe leden die in Maassluis of Maasland wonen, en voor leden met een bezorgadres in Vlaardingen voor het Historisch Jaarboek, is de contributie € 21,50; dat is inclusief de portokosten voor verzending van de vier jaarlijkse Tijd-Schriften.
Voor leden die buiten Vlaardingen, Maassluis en Maasland wonen en alle publicaties per post krijgen toegestuurd is de contributie € 25,00; dat is inclusief alle portokosten
Voor leden in het buitenland gelden uiteraard aangepaste portotarieven.

U kunt u opgeven per e-mail: info@hvv-vlaardingen.nl

Hartelijk dank en hartelijk welkom!

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Lid worden kan het gehele jaar door. Korting op de contributie bij lid worden in de loop van het jaar is niet mogelijk. Wel worden dat jaar reeds uitgegeven publicaties dan nagezonden.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie (zie onder Contact) te geschieden of via een email naar info@hvv-vlaardingen.nl. Een opzegging kan direct ingaan of aan het eind van het jaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Leden die hun contributie niet voor of op 31 december hebben voldaan worden automatisch uit het ledenbestand verwijderd.

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding