Visserijpakhuis stort in Overzicht

Het pand staat al jaren lang te verpauperen en ging de achtergevel steeds meer hellen naar de achter gelegen Vulcaanweg. Het was dus wachten op instorten. De HVV heeft al vele malen aandacht gevraagd voor de slechte staat van het pand, maar onderhoud bleef achterwege.

De HVV maakt zich steeds meer zorgen over de slechte staat van gebouwen uit het visserijverleden. Er blijft zo maar weinig over van het Vlaardings erfgoed.   

In Vlaardingen doet men op allerlei ludieke en kunstzinnige wijze er alles aan om de ‘Haring uit Vlaaring’ weer op de kaart te zetten. “Haringkoppen verbinden” was onlangs het thema. Prima, het kan er bij de jongere generaties en onze medelanders niet genoeg ingepeperd worden, dat Vlaardingen, Vlaardingen is door het mooie visserijverleden. Zo de haring dus onlosmakelijk verbonden is aan Vlaardingen, zijn dat ook de aanverwante bedrijven e.d. waar de gevangen haring werd verwerkt. Wat nu vergeten wordt bij al die vrolijke acties in aanwezigheid van hoogwaardigheidbekleders enzv., dat juist dit historisch erfgoed voor een groot deel radicaal staat te verpauperen en Vlaardingen op sommige plekken niet toonbaar meer is. Dus grote aandacht voor het behoud van die nog aanwezige visserijpakhuizen en kuiperijen, waaronder NB Rijksmonumenten, is van groot belang om van Vlaardingen een aantrekkelijke stad te maken. Een kompleet verhaal zal het moeten worden. Als daar geen aandacht voor is dan zal alles verspilde energie zijn.

Beeld: Fred Trooster

Aan de Waterleidingstraat is het ook al geen vrolijk gezicht.

Beeld: HVV.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding