Informatiebord Callenburgh Overzicht

 Beeld: Arie Ouwendijk

 

Beeld: Herman van Nieuwenhuizen, VL24.

Bij de openingshandeling van de Open Monumentendag onthulden wethouder Hans Versluijs en Wout den Breems, voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen, het informatiebord over zeeheld en stadsbestuurder Gerard Callenburgh. Het thema van de OMD 2016 was ‘Iconen en Symbolen’. Een groot Vlaardings icoon, als het bijvoorbeeld gaat om heldhaftigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, is Gerard Callenburgh. Over zijn leven en werk zijn enkele publicaties verschenen en is een straat en een watersportvereniging naar hem vernoemd. Zijn geschilderd portret hangt zowel in het Rijksmuseum als in de Oude Hal van het Vlaardingse stadhuis. Verder komt hij er wat bekaaid vanaf. De Historische Vereniging wilde daarin verandering brengen en heeft vanwege haar 50-jarig jubileum in 2017 het informatiebord ontworpen en geschonken aan de stad Vlaardingen en vervolgens overgedragen aan de gemeente Vlaardingen. Het informatiebord is geplaatst  aan de Westhavenkade tegenover café Berlijn, waar eens het huis stond van Gerard Callenburgh.

Nadat Callenburgh op 19-jarige leeftijd in 1661 als adelborst in dienst was getreden maakte hij snel carrière. Op zijn 31e wordt hij door Michiel Adriaansz. de Ruyter gekozen tot vlaggenkapitein op het admiraalsschip ‘De Zeeven Provinciën’. In 1676 overlijdt De Ruyter bij Sicilië, in het bijzijn van Callenburgh, aan de verwondingen die hij een week eerder opliep bij de slag bij Agosta (Corsica), waarna Callenburgh het opperbevel overneemt. Om de vijand niet in de kaart te spelen houdt Callenburgh de zware verwonding van De Ruyter geheim.

Gerard Callenburgh brengt het in 1689 tot luitenant-admiraal van Holland en Westvriesland. Voor de stad Vlaardingen bekleedde hij sinds 1679 diverse functies in het stadsbestuur en was o.a. burgemeester.

De Vlaardingse bedrijven Stout Grafische Dienstverlening, Triomf B.V. en Voscon B.V. zorgden achtereenvolgens voor de opmaak, het printwerk en de vervaardiging van het frame. Ontwerp Klaas Bloem en Wout den Breems, foto’s Stadarchief Vlaardingen.

De tekst is opgesteld door stadsarchivaris Harm Jan Luth. De Duitse vertaling door Gera van der Weijden en de Engelse vertaling door Eric van Rongen. Met dank aan de gemeente Vlaardingen voor haar medewerking.

De wens van de HVV is, dat het plaatsen van dergelijke informatieborden een vervolg zal hebben op bijzondere lokaties in de stad.

 Beeld: HVV.

Onder toeziend oog van Van Ruytenburgh en Dirk III dankt Callenburgh voor de aan hem betoonde aandacht.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding