Historisch Jaarboek 2016 Overzicht

Jaarlijks geeft de HVV het boek uit, dat vooral ook bekend staat om de Vlaardingse kronieken. Dit jaar zijn de kronieken van 2015 en die van 1965 opgenomen. HVV- leden ontvangen dit fraaie boek evenals vier maal per jaar het boeiende verenigingsblad Tijd-Schrift. De lidmaatschap kosten zijn € 17,50 p/j voor leden in Vlaardingen en € 25,- voor leden buiten Vlaardingen. Voor dit bedrag worden publicaties thuis bezorgd. Vier of vijf maal per jaar wordt er ook een lezing gehouden, die gratis toegankelijk is. De lezingen commissie organiseert tevens een of twee maal jaar een excursie.

In het jaarboek staan twee interessante artikelen.

Frank van den Boogert geeft ons een kijkje in de geschiedenis van het openbaar vervoer in Vlaardingen: ‘Van Garage Romein naar AVAM. De historie van een Vlaardings auto(bus)bedrijf.’

Frits van Ooststroom vertelt het verhaal van een bekende Vlaardinger: 'Den verdienstelijken burger Anthony Knottenbelt'.

Anneke Maat-Grijsen maakte de kronieken 1965 en John Ditiecher van 2015.

   

                                                                                                   Foto: HJB 2016.

Frank van den Boogert ontvangt het jaarboek van voorzitter Wout den Breems.

 

 Anthony Knottenbelt. Foto: HJB 2016.

  Foto: HJB 2016.

 

Samenvatting van de toespraak van de HVV voorzitter tijdens de presentatie van het Jaarboek.

Dames en heren, auteurs van het jaarboek hartelijk welkom bij de presentatie van de 40e uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen.

Een hartelijk welkom aan burgemeester Blase. U bent in uw Vlaardingse nadagen en gaat ons binnenkort verlaten, maar niet voordat u de 40e uitgave van ons jaarboek in ontvangst zal hebben genomen. 

Als je ouder wordt dan is de kans zeer aanwezig dat je jubilea e.d. gaat meemaken. Zo is de HVV op weg naar haar 50- jarig bestaan in januari a.s. Een feest dat we natuurlijk op passende historische wijze hopen te gaan vieren.

Toen de vereniging was opgericht werd er al snel nagedacht om een jaarboek met daarin Vlaardingse kronieken uit te gaan geven. Nu, toen de HVV 10 jaar jong was, was het dan zover en verscheen het eerste Historisch Jaarboek.

Toenmalig stadsarchivaris wijlen Theo Poelstra en redacteur van het jaarboek, schreef toen:

“Moge Vlaardingen met zijn jaarboek een gouden periode van daadwerkelijke geschiedbeoefening intreden. Moge ook het verschijnen van het Historisch Jaarboek Vlaardingen een jaarlijks festijn worden waarnaar door duizenden wordt uitgekeken!”

Nu, die wens is in vervulling gegaan en staan we aan de vooravond van het Gouden HVV Jubileum én vandaag voor de 40e keer de presentatie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen. Een boekwerk dat niet alleen beschikbaar is voor historisch geïnteresseerden HVV leden, maar natuurlijk ook goed leesbaar voor een breed publiek. En daarbij niet te vergeten ons verenigingsblad Tijd-Schrift dat al weer het nr. 141 draagt.

              

Terugkijkend op 40 jaar Historisch Jaarboek, dan zien we een Jaarboek dat elk jaar weer verbeterde en mooier werd. De artikelen zijn van een hoogwaardig nivo, de kronieken boeiend, nieuwsgierig makend en vooral ook herinneringen ophalen. En dan natuurlijk de mooie uitstraling van het boek. Dat is wel toe te vertrouwen aan onze Vlaardingse en HVV huisdrukkerij Stout Grafische Dienstverlening.

Als bestuur zijn we dan ook trots op het jaarboek. Het is altijd weer hard werken, maar met zulk een resultaat doe je het graag. Nu is al dat werk niet alleen de verdienste van uw bestuur. Er is daarvoor een uitstekende redactie die het allemaal voorbereiden. Zeker niet onbelangrijk zijn onze sponsoren die het mede mogelijk maken het Jaarboek te doen verschijnen. Zeer veel dank. Eveneens dank voor de bijzondere samenwerking met drukkerij Stout die naast het JB ook ons fraaie Tijdschrift en overige publicaties verzorgd.

 

 

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding