Belangrijk nieuws over betaling contributie Overzicht

Beste leden van de Historische Vereniging Vlaardingen,

De afgelopen tijd is door het bestuur onderzocht hoe we u en ons beter kunnen ondersteunen bij de inning van de contributie en bij het opbouwen en onderhouden van de lijst met e-mailadressen. Dat laatste is ook om nu en in de toekomst u sneller en makkelijker te kunnen informeren, bijvoorbeeld door het sturen van een digitale nieuwsbrief.

Voor het innen van de contributie gaan we samenwerken met ClubCollect. Deze organisatie ondersteunt inmiddels al 1500 verenigingen.

Binnenkort ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail of per post. Hierin staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina kunt u een keuze maken hoe u wilt betalen. U kunt kiezen tussen I-deal, automatische incasso of een gewone bankoverschrijving. Bij automatische incasso krijgt u voorafgaand aan iedere afschrijving een aankondiging per e-mail, zodat u altijd op de hoogte bent. U wordt daarom ook gevraagd om uw e-mailadres te controleren of in te vullen.

De gewone bankoverschrijving kan ook worden gebruikt door de leden die niet elektronisch bankieren en nog gebruik maken van bankoverschrijvingskaarten die per post worden verstuurd.

Bij alle betaalmogelijkheden is er ook de mogelijkheid om een extra gift te doen.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen verstu-ren. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit is ook contractueel met ClubCollect vastgelegd.

Het bestuur hoopt met deze stap de inning van de contributies (die nu soms moeizaam verloopt) en de communicatie met de leden te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht op de in de email / brief vermelde link van ClubCollect. Voor contact met de penningmeester vragen wij u gebruik te maken van het emailadres van de HVV: info@hvv-vlaardingen.nl.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Ted Hartman, voorzitter; Hans van der Vlies, penningmeester

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding