Opknapbeurt Touwbaan Overzicht

Het is eindelijk zover! De Touwbaan en omgeving in één van de oudste delen van Vlaardingen gaan opgeknapt worden. Jarenlang heeft de HVV geijverd voor het behoud van deze unieke Touwbaan. Vooral het laatste jaren stond bij elk driemaandelijks overleg wat de HVV heeft met de gemeente dit onderwerp op de agenda. Mede door veler inzet is er een goed plan ontwikkeld en heeft het college nu het besluit genomen. De HVV is blij met deze ontwikkeling!

Opknapbeurt voor Touwbaankwartier

09-04-2013 |

De gemeente wil dat het Touwbaankwartier - de Touwbaan en omgeving - weer een positieve betekenis krijgt voor de omwonenden, de buurt en de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp voor het renoveren van de overkapping van de Touwbaan en met het inrichtingsplan voor de omgeving. Het is nu een verpauperd stukje historisch Vlaardingen. De gemeente ontvangt  voor deze opknapbeurt ruim een half miljoen euro subsidie van de stadsregio Rotterdam.

Het Touwbaankwartier, het Rijksmonument in de Vettenoordse Polder en omgeving, is een verpauperde plek in het centrum. Stadsvernieuwing van decennia terug heeft gaten geslagen in de vroegere structuur en voor bebouwing gezorgd die de samenhang heeft ondermijnd. Het Touwbaankwartier is nu weinig levendig, met gevels aan de straten zonder voordeuren, geblindeerde ramen, bergingen en garagetoegangen aan de straat. Kortom: het is een verweesd, leeg en verlaten gebied. Er is behoefte aan meer ruimte, licht en kleur.

De wijkbewoners kijken uit naar het aanpakken van het Touwbaankwartier, zodat het een prettige plek wordt om te verblijven en te wonen. De omwonenden zijn betrokken geweest bij het uitwerken van de plannen. Na de opknapbeurt moet het Touwbaankwartier naast een prettig woon- en verblijfsgebied  ook een boeiende en rechtstreekse wandel- en fietsroute worden van de Markt naar het station Centrum. De gemeente realiseert dit door het herinrichten van de openbare ruimte, door woningen mogelijk te maken op de plek van de bedrijfshallen en door het monument weer in ere te herstellen en een verbindende schakel te laten zijn. De huidige plannen zijn een eerste stap in deze richting. Aan een stedenbouwkundig plan voor het Touwbaankwartier wordt gewerkt.

Inrichting van de omgeving en renovatie Touwbaan
Onder en rondom de Touwbaan komt bestrating die past bij historische plekken in het centrum. In de bestrating met gebakken waalklinkers komt een lange natuurstenen lijn te liggen. Deze lijn verwijst naar het opspannen van de touwen en markeert de wandelroute. Ook komt er een  bomenrij langs de Touwbaan. Een deel van de huidige bomen wordt vervangen door zuilvormige bomen die hier beter passen. Het overige groen, zoals struikjes en plantenbakken, zal mooier en strakker gaan ogen. Vanzelfsprekend krijgen de kop van de Vettenoordsekade, de omgeving van de  Lijndraaier en de speelplaats een opknapbeurt in dezelfde sfeer. Tot slot gaat de straatverlichting eveneens zorgen voor meer licht en sfeer.
De bestaande overkapping van de Touwbaan wordt gerestaureerd. In het dak van de overkapping komen lichtopeningen, nabij de Lijndraaier gaan muren weg én nabij de Van Assendelftplaats wordt de overkapping enkele meters opzij gezet om de rechte lijn die er ooit was te herstellen. Bij de speelplaats is een nieuwe open constructie van stalen spanten gepland, om mensen de doorgaande lijn van de Touwbaan te laten ervaren. Deze ‘nieuwbouw’ krijgt  mogelijk in een latere fase gestalte, omdat het huidige budget daar niet toereikend voor is.

Industrieel erfgoed
De Touwbaan is industrieel erfgoed. De productie van touw hing samen met de scheepsbouw en visserij. Aanvankelijk was de Touwbaan een open groenstrook. Later is de Touwbaan overkapt om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden en hogere productiviteit. De huidige overkapping is een reconstructie, het tunneldeel bij de Vetteoordskade is authentiek. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de Touwbaan een Rijksmonument.

Het Touwbaankwartier laat sporen zien van de oorspronkelijke landschappelijke inrichting. Zo is de polder te herkennen aan de dijken met het laagliggende land daarbinnen. De bomenrij langs de Touwbaan herinnert aan vroeger toen de bomen een functie hadden in de touwslagerij. Gebouwen, zoals de woningen aan de Steenplaats, pakhuizen en boetzolders, maar ook de woningen van de reders aan de Westhavenkade getuigen van een bedrijvig verleden en geven de omgeving vorm en karakter.

Bouwhistorisch onderzoek
De imposante historie van de Touwbaan blijkt ook uit bouwhistorische onderzoek dat te vinden is op de website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl .

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding