Touwbaan restauratie van start Overzicht

Vooraf aan de onthulling sprak de wethouder de aanwezigen toe en dankte een ieder die zich heeft ingezet voor het behoud en restauratie van de Touwbaan. Vervolgens gaf Wout den Breems een kort overzicht van de geschiedenis van de Touwbaan, waarna Robert van der Veen van de gemeente een toelichting gaf over de inrichting van de openbare ruimten.

Toespraak bij de onthulling van het bouwbord voor de restauratie van de Touwbaan door Wout den Breems, voorzitter Historische Vereniging Vlaardingen.

Voor meerdere foto's zie foto album. 

Als kind groeide ik op in de “Polder” zoals de VOP vroeger werd genoemd. We ravotten wat graag in de buurt van de Oude Lijnbaan, die over het algemeen de Touwbaan wordt genoemd. We beseften toen niet dat het bedrijf al heel oud was. De Touwbaan heeft n.l. een heel lange geschiedenis. Hij is gesticht op 23 april 1611, dus inmiddels 402 jaar oud. Toch is er al sprake van een eerdere touwbaan op deze plek.  

 

Touw was nodig voor de visserij, om netten te maken en voor tuigage van de haringschepen. De Touwbaan was daarom van groot belang voor de stad. De productie van het touw gebeurde eerst op het open veld, op oude kaarten is te zien, dat er lange rijen bomen stonden waarlangs het touw werd gedraaid, en het is mooi om te zien dat ook nu weer bomen terugkomen in de nieuw gemaakte plannen voor de buiten ruimten.

 

Het was Abraham van Linden van den Heuvell, die de Touwbaan rond het jaar 1700 opkocht en er daarna een bloeiend bedrijf van heeft gemaakt. Daarbij maakte hij ook in de walvisvaart grote winsten. Naast zijn ondernemerschap was hij ook burgemeester van de stad. Abraham was een zeer voornaam persoon, en heeft onder andere het huidige pand van het Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade laten bouwen. In het stadsarchief is een fraai portret van hem aanwezig. Rond hem was alle macht en pracht! Het thema van de a.s. OMD, die rond de Touwbaan op 14 september gehouden zal worden.

 

In 1873 laat een nazaat van Abraham, J.G. van Linden van den Heuvell, die toen  eigenaar was, de baan overkappen met een gebruikte overkapping uit Schiedam. Die overkapping heeft het uitgehouden tot begin jaren ’70, waarna er de huidige replica in 1975 voor terug is gekomen. Over de historie van de Touwbaan is veel te vertellen, maar gelukkig is daar uitvoerig over geschreven in het Historisch Jaarboek en in de serie ‘Van ’t Oft naar Oofd’. een boekje at ook al uitvoerig beschreven. Ik zal daar nu niet verder op ingaan.

 

Interessant is wel het vermelden waard dat de Touwbaan in zijn hoogtijdagen 350 meter lang is geweest en die lengte in feite nog heeft. Hij liep tot vlak achter de Oliegoedfabriek van Van Toor, nu de het gebouw van supermarkt Hoogvliet. Naast de belangrijke overkapping is er nog een tunnel, dwars door de dijk, de Vettenoordskade, gestoken! Voor een volgende opknap fase een uitdaging om ook daar iets moois van te gaan maken.

 

De Touwbaan maakte in het verleden als kind als er in de buurt speelde, veel indruk op je. De lange touwkabels die gevlochten werden vanaf het gebouwtje de Lijndraaier tot voorbij de Vettenoordskade en de huisjes aan de Steenplaats die ook bij het Touwbaan bedrijf behoorden.

Het is een stuk geschiedenis, dat niet meer terug komt, maar zeer de moeite waard is om te blijven vertellen. De overkapping is daarbij van groot belang vooral ook door het bijzondere lineaire karakter; dat uniek te noemen is.

 

Omdat de Touwbaan zo bijzonder is, het een rijksmonument is, en valt het binnen het Beschermd Stadsgezicht, moeten we daar vanaf nu zeer zuinig op zijn en een goede herbestemming bedenken. Zodat we straks het gevoel hebben “De Touwbaan behoord al 400 jaar bij Vlaardingen en dat moet altijd zo blijven”.

 

Het is dus zover! De HVV is net als u heel blij met deze ontwikkeling. Jaren lang is door de HVV aandacht gevraagd voor Touwbaan overkapping en heeft zich heftig verzet tegen afbreken. Weer restaureren was het credo, zodat de jongeren van nu, straks kunnen zeggen dank u wel voor het behoud van dit stuk geschiedenis. Of zelfs, dat we hebben met z’n allen maar mooi voor elkaar gekregen want ook door hen is er mee mogen praten over de nieuwe inrichting.

Gefeliciteerd, omdat dit bijzondere monument weer de positieve aandacht krijgt dat het verdient!

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding