Zorgen om schoolgebouw Overzicht

Zorgen om schoolgebouw

Gelukkig is het de laatste tijd tamelijk rustig op het slopersfront in Vlaardingen. Acties voor behoud van het visserijpakhuis aan de Vetteoordskade en de 17e-eeuwse gevel van één van de z.g. Leskipanden aan de Hoogstraat hebben laten zien, dat de inzet voor behoud van ons Historisch Erfgoed wel degelijk zin heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) het nu gemakkelijk heeft. In het verenigingsblad Tijd-Schrift nr. 126, december 2012, wordt in de rubriek Wetenswaardigheden aandacht gevraagd voor een aantal Rijksmonumenten in Vlaardingen die in een slechte staat verkeren. En daar is nog steeds zorg en onvrede over bij de HVV.

In dezelfde rubriek komt ook de dr. J.Th. de Visserschool aan het Plein Emaus in Vlaardinger-Ambacht aan de orde: “Ook zal de aandacht nu gevestigd moeten worden op de voormalige dr. J.Th. de Visserschool (een Beeldbepalend pand) aan het Plein Emaus, die na vertrek van de firma Van der Kooij naar alle waarschijnlijkheid leeg komt te staan en hopelijk niet gesloopt zal worden”.

 

We zijn nu bijna een jaar verder en ondanks dat er gekeken zou worden naar een passende herbestemming, is die zorg over de De Visserschool er nog steeds. Hoe langer een gebouw leeg staat, hoe slechter dat is en hoe groter de kans dat de boel steeds meer verpaupert en uiteindelijk ineen zakt, zoals bij een aantal Rijksmonumenten b.v. aan de Koningin Wilhelminahaven staat te gebeuren. De HVV maakt zich steeds meer zorgen dat het schoolgebouw afgebroken zal gaan worden ten behoeve van nieuwbouw en daar zullen we zeer alert op moeten zijn!   

Hopelijk zien degenen die verantwoordelijk zijn voor de herinrichting van dit gebied ook in, dat dit mooie schoolgebouw uit 1926 in het centrum van het voormalig Vlaardinger-Ambacht voor Vlaardingen behouden moet blijven.

De dr. J.Th. de Visserschool aan het Plein Emaus. Foto: H.J. Luth, Stadsarchief.

Het schoolgebouw in vroegere tijden toen nog Raadhuisplein genoemd.         Foto: HVV.

Op 16 juli 1926 werd de school in gebruik genomen. 

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding