Lezing Koninkrijk der Nederlanden Overzicht

Op historische wijze is dinsdag 22 oktober 2013 het lezingenseizoen 2013-2014 van de HVV van start gegaan. De voormalige zaal ‘Harmonie’ aan de Schiedamseweg, die nu fungeert als de ‘kleine zaal’ van de Stadsgehoorzaal, was daarvoor een unieke lokatie. Frans M. van den Akker, kenner op het gebied van o.a. Koninklijke zaken, nam de aanwezigen  mee langs een bonte stoet van koningen, prinsen, stadhouders en raadspensionarissen om uiteindelijk bij het jaar 1813 te aan te komen, toen Nederland werd verlost van de Franse overheersing. Vervolgens werd een beeld gegeven van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Vlaardingen was een hard werkend volkje, maar bij Koninklijke festiviteiten wisten de Vlaardingers wel even tijd vrij te maken voor stadse feesten, zoals aubades, optochten en gezamenlijke activiteiten.

                                 Foto: Stadsarchief

De zaal Harmonie aan de Schiedamseweg het vroegere Toepad. De zaal werd in 1817 in gebruik genomen.

                                  Foto: Klaas Burger

Van den Akker was er niet alleen om een verhaal te houden. Op humoristische wijze wist hij zijn toehoorders te boeien. 

Deze eerste lezingenavond werd geopend door de wethouder van cultuur, de heer Jan Robberegt. Zijn openingsspeech wordt hieronder weergegeven.

Dames en heren,

Het is me een genoegen dat ik als wethouder cultuur uw bijeenkomst mag openen. Een bijeenkomst van de Historische Vereniging Vlaardingen, waarin alvast wordt stilgestaan bij 200 jaar koninkrijk der Nederlanden, iets waaraan in ons hele land vanaf november aanstaande de komende twee jaar aandacht zal worden gegeven.

Vooral in 1863 en 1913 werd, zeker ook in Vlaardingen, met grootscheepse optochten van historisch verklede figuren met name teruggekeken naar de roemruchte dagen van de onafhankelijkheid van de Fransen.       

In 1963 zou eerst in Nijmegen een enorm re-enactment plaatsvinden van de Slag bij Waterloo (net zoiets als bij onze Slag bij Vlaardingen, een paar jaar geleden in het Hof). Maar prinses Beatrix stak daar hoogstpersoonlijk een stokje voor: het moest niet over vroeger gaan en over oorlog, maar over nu en later en over vrede en over de plaats van Nederland in Europa. Uiteindelijk werd het een festijn, ‘De Tuin van Europa’, dat helemaal in het water viel en waar niet de verwachte tienduizenden, maar slechts enkele honderden mensen kwamen.

Ik vertel dit omdat herdenken bijna nooit iets onomstredens is, want wíe herdenken en wát herdenken we eigenlijk?

Een voorbeeld: Op 1 april 1872 werd grootscheeps de 300e verjaardag van de inname van Den Briel gevierd (ook in Vlaardingen), omdat dat het begin was van de ontworsteling van de Spanjaarden, maar het rooms-katholieke volksdeel vond die viering vreselijk, want sindsdien waren zij de onderdrukte minderheid geworden. In Vlaardingen werd zelfs een katholieke weduwe aan de Broekweg door protestanten met geweld gedwongen de vlag uit te hangen en mee te feesten.

En nog een voorbeeld, dichterbij: bij de 4 mei-herdenking is het nu al jaren de vraag of er ook Duitsers bij mogen zijn en of we ook de gesneuvelden van de andere kant gezamenlijk kunnen herdenken.

Ook met de huidige herdenking van 1813 zat men eigenlijk een beetje in zijn maag, want wat moest gevierd worden? Dat de Oranjes terugkwamen? Daar zijn de meningen verdeeld over. En verder: een koning, een grondwet en een parlement hadden we al eerder en bovendien bleef in 1813 ook heel veel in het staatsbestel hetzelfde. Maar goed, niet herdenken zou ook vreemd zijn, want we werden in november 1813 hoe dan ook een onafhankelijke eenheidsstaat.

Nu is er, net als in 1863, 1913 en 1963 ook een nationaal comité dat zich bezighoudt met deze herdenking.

Dat heeft bedacht dat van 2013-2015 de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van ons democratisch bestel centraal moeten staan: persoonlijke rechten en vrijheden, bestuurlijke stabiliteit in een moderne rechtsstaat, internationale oriëntatie, ruimte voor actief burgerschap en eenheid in verscheidenheid.

Ik ben benieuwd wat we daar allemaal van mee zullen maken, maar voor dit moment gaat u, zoals het een historische vereniging betaamt, eerst terug kijken naar 200 jaar koninkrijk, ook in Vlaardingen. Ik wens u daar veel genoegen mee.

                         Foto: Stadsarchief

Klaar voor de optocht door de stad. 

Voor meer foto's zie het fotoalbum Oranjefeesten.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding