Torentje Stadsarchief in de revisie Overzicht

Torentje van het Stadsarchief aan het Plein Emaus in de revisie.

Donderdagmorgen 31 oktober vond er een bijzondere gebeurtenis plaats bij het Stadsarchief Vlaardingen aan het Plein Emaus 5. Na 108 jaar trouwe dienst was het de hoogste tijd dat het klokkentorentje op het voormalige Raadhuis van Vlaardinger-Ambacht, gerestaureerd moest gaan worden. Afgelopen periode hebben er aan het gebouw verschillende onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Duidelijk werd toen dat het torentje in een slechte staat verkeerde en gevaar ging opleveren voor passanten, bezoekers en medewerkers van de archiefdienst. Op aandringen van de Stadsarchivaris heeft de gemeente Vlaardingen het belang ervan in gezien en heeft men na overleg met de landelijke Monumentenwacht, besloten tot algehele restauratie over te gaan. Een goede zaak en zal, als het torentje in het voorjaar weer is terug geplaatst, het gebouw er weer keurig bijstaan voor de toekomst.

Kritische noot
Wat de HVV echter wel wat moeite mee heeft is de wijze van communicatie richting HVV, die als erfgoed bewaker een dag eerder via de pers vernam van deze restauratie en het voorlopig verwijderen van het torentje. Moet de HVV dan over alles maar ingelicht worden? Dat behoeft niet altijd zo te zijn als het bijvoorbeeld valt onder groot onderhoud. Maar dat is hier ons inziens niet het geval. Ook is afspraak een afspraak, dat als er aan monumentale gebouwen ingrepen gaan plaatsvinden, de HVV op de hoogte zal worden gesteld of erbij worden betrokken. Bovendien is het pand een gemeentelijk monument en bespreek je een dergelijke ingreep dan niet alleen maar met de Monumentenwacht.
 

Zo iets haal je niet zo maar van het dak.              Foto: Stadsarchief.

 

            

  Foto's: Stadsarchief.  Tot volgend jaar!

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding