Geen sloop Dr. De Visserschool Overzicht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Markt 11

3131 CR Vlaardingen

Vlaardingen, 2 juli 2014

Geacht college,

De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) maakt zich steeds meer zorgen over het voortbestaan van de voormalige dr. J. Th. De Visserschool aan het Plein Emaus. Dit beeldbepalend en vooral ook karakteristieke pand wordt bedreigd met sloop. In ons verenigingsblad Tijd-Schrift nr. 126, december 2012, op de HVV website oktober 2013 en in ons reguliere gemeentelijk overleg, uitte de HVV al haar zorgen over het behoud.

Telkenmale bereiken ons nu signalen, dat de eigenaar van het gebouw en van de daarachter gelegen grond er woningbouw wil gaan realiseren. Dat kan op zich een verrijking zijn van het gebiedje en Vlaardinger-Ambacht, maar dat daarvoor het schoolgebouw en wellicht een aantal karakteristieke woningen aan de Kethelweg moeten worden gesloopt is voor de Historische Vereniging onbespreekbaar.

Wij dringen er bij u op aan alles in het werk te stellen om het uit 1926 daterende schoolgebouw voor Vlaardingen te behouden. Een goede herbestemming moet toch te realiseren zijn? Laat zo de van oorsprong oude dorpskern van het voormalig Vlaardinger-Ambacht met het nog onlangs opgeknapte idyllische Raadhuisje intact, zodat het de historische uitstraling zal behouden.

Graag vernemen wij van u de stand van zaken.

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen.

W.C. den Breems,

Voorzitter

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding