Leski panden weer in beeld Overzicht

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Markt 11

3131 CX Vlaardingen.

Vlaardingen, 16 december 2015

Betreft: Toekomst Leskipanden

Geacht college,

Uit de landelijke pers heeft de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) vernomen, dat de Leskipanden onlangs ter veiling zijn aangeboden. Inmiddels is ook bekend dat de panden een nieuwe eigenaar hebben.

Met belangstelling kijkt de HVV uit naar deze nieuw ontstane situatie en verzoeken u tevens ons op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Op verzoek van de HVV hebben de gemeente Vlaardingen, de Stichting Stadsherstel Vlaardingen (SSV) en Kroon Vastgoed 13 B.V, de vorige eigenaar, afgesproken en vastgelegd dat de historische gevel behouden zal blijven en worden gerestaureerd. Vervolgens is afgesproken dat, voordat nieuwbouw of verbouwing zal plaatsvinden, de oude gevel zal worden ingepakt om instorten te voorkomen. De HVV verzoekt u dit de nieuwe eigenaar kenbaar te maken en vraagt u daar zelf toezicht op te houden.

In de etalage van de panden hangen grote historische afbeeldingen van Vlaardingen. Deze zijn op verzoek van de gemeente opgehangen om het aanzicht van de straat wat meer gezicht te geven en tevens de slechte staat van het interieur aan het zicht te onttrekken. De fotodoeken zijn eigendom van de HVV. Wij verzoeken u dit de nieuwe eigenaar te melden en bij de start van renovatie of nieuwbouw de doeken weer aan de HVV terug geven.

College, vanaf 2006 vraagt de HVV aandacht voor deze ‘rotte kies aan de Hoogstraat’. Ook de SSV heeft zich bovenmate ingezet om dit stukje Hoogstraat weer aanzien te geven. Waarbij de grote bijdrage en inzet van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.  niet onvermeld mag blijven. De handtekening voor nieuwbouw en herstel van de oude gevel waren gezet.  Helaas zijn door het failliet verklaren van Kroon die plannen niet doorgegaan. Wij spreken de wens uit dat er nu snel wat gaat gebeuren en dat dit ten goede zal komen van de Hoogstraat en zijn bewoners en natuurlijk ook voor de binnenstad van Vlaardingen.

Hoogachtend,

Historische Vereniging Vlaardingen.

 

De panden aan de Hoogstraat in de vijftiger jaren.

Misschien wordt het zo wel weer.

 

 

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding