Historisch Jaarboek 2006

Het eerste hoofdartikel van dit Historisch Jaarboek gaat over een van de bekendste oud-gemeentearchivarissen van Vlaardingen: M.C. Sigal jr, die leefde van 1888-1967 en archivaris was van 1919-1953. Het is geschreven door – hoe kan het ook anders – twee van zijn opvolgers in Vlaardingen: Harm-Jan Luth en Erika Verloop. Zij gaan vooral aan de hand van het uitgebreide persoonlijke archief dat Sigal naliet, uitgebreid in op zijn leven en werken, en wat dat laatste betreft zijn vele verdiensten voor Vlaardingen.

Het tweede hoofdartikel is van de hand van Ingrid van der Vlis en gaat over de armoede en armenzorg in Vlaardingen, over de periode van grofweg 1500-1800.

Verder in dit Jaarboek: Cobi Bot zorgde weer voor de samenstelling van de kroniek 1955 (het was op 9 augustus, de geboortedag van uw webmaster, regenachtig weer) en Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2005.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum / Vlaardings Museum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2006 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud