Historisch Jaarboek 2011

Historisch Jaarboek nummer 35 is gewijd aan een omstreden stadgenoot: dokter Moerman. Jeroen ter Brugge heeft een uitgebreide biografie van deze huisarts en kankeronderzoeker geschreven. Dat sommigen hem voor een kwakzalver houden wordt daarbij niet weggemoffeld. Het boek is uitgereikt aan prof. dr. W.Th.M. Frijhoff, emeritus hoogleraar Vroege Moderne Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn dankwoord vindt u hier.

Verder bevat het Jaarboek ook weer kronieken; die van 2010 is opgesteld door Marianne van Papeveld-Hörst en de kroniek van 50 jaar eerder, dus van 1960, is van de hand van Anneke Maat-Grijsen. Beide kronieken geven weer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, rijkelijk geïllustreerd.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Sectie Stadsarchief en Archeologie, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserij en Vlaardings Museum

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2011 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud