Historisch Jaarboek 2012

Omdat de HVV dit jaar 45 jaar bestaat is de 36e jaargang van het Historisch Jaarboek een extra dik jubileumnummer. Het heeft twee hoofdartikelen. Het eerste is ‘Remonstranten en Vlaardingen’ door Willem Jan Scholl, en het tweede is van de hand van Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop en gaat over het leven en werken van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bohorst: ‘Twee handen aan éénzelfde teekening’. Daarnaast bevat het Jaarboek uiteraard ook weer de kronieken; die van 2011 is opgesteld door Marianne van Papeveld-Hörst en de kroniek van 50 jaar eerder, dus van 1961, is van de hand van Anneke Maat-Grijsen. Beide kronieken geven weer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, rijkelijk en zoveel mogelijk kleurrijk geïllustreerd.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Sectie Stadsarchief en Archeologie, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2012 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud