Historisch Jaarboek 2017

Het Historisch Jaarboek 2017,de 41e jaargang, sluit aan bij de grote herdenking in 2018 van de Slag bij Vlaardingen die dan duizend jaar geleden, dus in 1018, plaatsvond. Het hoofdartikel in het jaarboek staat in het teken van die historische gebeurtenis: Graven in Vlaardingen. Gebeurtenissen rond de Slag bij Vlaardingen in 1018, door Kees Nieuwenhuijsen, Tim de Ridder en Harm Jan Luth-Mulders.

Daarnaast bevat het Jaarboek weer twee kronieken die een halve eeuw van elkaar zijn gescheiden: die van 1966 is opgesteld door Anneke Maat-Grijsen en die van 2016 door John Ditiecher. Beide kronieken geven in woord en beeld een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die jaren.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, het Stadsarchief en Archeologie van de gemeente Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Inhoud

Graven in Vlaardingen. Gebeurtenissen rondom de Slag bij Vlaardingen in 1018 (Kees Nieuwenhuijsen, Tim de Ridder, Harm Jan Luth-Mulders)
Kroniek van Vlaardingen 1966 (Anneke Maat-Grijsen)

Kroniek van Vlaardingen 2016 (John Ditiecher)

Het Jaarboek kunt u als pdf downloaden.