Historisch Jaarboek 2019

Het Historisch Jaarboek 2019 is alweer de 43e jaargang. Het eerste artikel is van de hand van Ellen Boonstra-de Jong en is getiteld Zonder verpleegkundigen geen toekomst. Het tweede artikel is geschreven door Harm-Jan Luth-Mulders en draagt als titel ‘Wat wil men u doen vieren…?’ De omstreden nationale herdenking van de inname van Den Briel 1572-1872 (in Nederland en in Vlaardingen).

Daarnaast bevat het Jaarboek weer twee kronieken die een halve eeuw van elkaar zijn gescheiden: die van 1968 is opgesteld door Truus Eling-Sips en die van 2018 door John Ditiecher. Beide kronieken geven in woord en beeld een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die jaren.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, het Stadsarchief en Archeologie van de gemeente Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Inhoud

Zonder verpleegkundigen geen toekomst (Ellen Boonstra-de Jong)
‘Wat wil men u doen vieren…?’ De omstreden nationale herdenking van de inname van Den Briel 1572-1872 (in Nederland en Vlaardingen) (Harm Jan Luth-Mulders)
Kroniek van Vlaardingen 1968 (Truus Eling-Sips)
Kroniek van Vlaardingen 2018 (John Ditiecher)

U kunt het Jaarboek bestellen via het contactformulier of als pdf downloaden.