Index Tijd-Schrift en Jaarboek 1967 – 2020

Eric van Rongen en Frans Assenberg hebben de al langer bestaande gedrukte index gedigitaliseerd, uitgebreid met trefwoorden, en aangevuld. Hij is nu in  hier in pdf-vorm te downloaden en te doorzoeken.