Historisch Jaarboek 2021

Het Historisch Jaarboek 2021 is de 45e jaargang en heeft twee hoofdartikelen. Het eerste artikel is van de hand van Jan P. van de Voort: Vlaardingen en de slavernij: Vlaardingers en hun nazaten als koloniale functionarissen plantage-eigenaren in Suriname 1720 – 1863. Het tweede artikel is geschreven door Maaike Konialis-Riedijk: Vlaardingse christenslaven.

Daarnaast bevat het Jaarboek weer twee kronieken die een halve eeuw van elkaar zijn gescheiden: die van 1970 is opgesteld door Truus Eling-Sips en die van 2020 door John Ditiecher. Beide kronieken geven in woord en beeld een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die jaren.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, het Stadsarchief en Archeologie van de gemeente Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Bestel jaarboek via het contactformulier