Historisch Jaarboek 2022

Het Historisch Jaarboek 2022 is de 46e jaargang en bevat een drietal belangwekkende artikelen. De stad Vlaardingen en de ambachtsheer rond 1273 van de hand van Jeroen ter Brugge. Stadsrechten Vlaardingen; de oudste strafzaken van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht (1593-1611) door Hjalmar Teunissen. Beneluxtunnel; de strijd voor ontsluiting en tegen verkeersdrukte, geschreven door Toby Witte.

Daarnaast bevat het Jaarboek weer de bekende twee kronieken die een halve eeuw uit elkaar liggen. Die van 1971 is opgesteld door Truus Eling-Sips en die van 2021 door John Ditiecher. Beide kronieken geven in woord en beeld een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die jaren.

Verder bevat het Jaarboek de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, het Stadsarchief van de gemeente Vlaardingenen, Archeologie van de gemeente Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen, Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Het Jaarboek is te bestellen via het contactformulier.