Historisch Jaarboek 2020

Het Historisch Jaarboek 2020 is de 44e jaargang en heeft twee hoofdartikelen. Het eerste artikel is van de hand van Hans Mathijssen: Een jeugdgemeenteraad: politieke vorming voor jeugdige Vlaardingers. Het tweede artikel is geschreven door Frans Assenberg en draagt als titel Van tegenslag tot succes. Historie van de Vlaardingse Visscherijschool.

Daarnaast bevat het Jaarboek weer twee kronieken die een halve eeuw van elkaar zijn gescheiden: die van 1969 is opgesteld door Truus Eling-Sips en die van 2019 door John Ditiecher. Beide kronieken geven in woord en beeld een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die jaren.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, het Stadsarchief en Archeologie van de gemeente Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Museum Vlaardingen.

Bestel het Jaarboek via het contactformulier