Tijd-Schrift 001 – augustus 1969

De eerste uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen met een artikel van P.J. Westerdijk: Tussen Visbank en korenmolen.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 001 vindt u hier.