Tijd-Schrift 005 – december 1970

In dit nummer:

• de bestuurswisseling
• gespreksavond n.a.v. het pre-advies van de Werkgroep Stadsaanzicht, op dinsdag 15 december in de bovenzaal van de Harmonie
• de leden-hobby-avond op vrijdag 29 januari 1971 in Excelsior
• de contributie 1970
• het pre-advies “Heeft het verleden van Oud-Vlaardingen toekomst?”

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 005 vindt u hier.